Eerste OV-probeerpassen  gaan naar Hogeschool Leiden 

Twee medewerkers van de Hogeschool Leiden, Saskia Kruizinga en Aloys Standaert, kregen vorige week een ‘OV-probeerpas’ uitgereikt door Agnita Mur, lid van het College van Bestuur en Jan Breugem, mobiliteitsmakelaar Haaglanden en Rijnland. Gedurende twee maanden kunnen beide personeelsleden gratis reizen tussen hun woonplaats en Leiden en zo het openbaar vervoer uitproberen. Kruizinga woont in […]

Verder lezen


Ambtenaren op stembureaus krijgen salaris én vergoeding

Op 21 maart 2018, de gemeenteraadsverkiezingen,  moeten ca. 70 stembureaus bemenst zijn, nieuwe stembureauleden zijn nodig. “Onze vergoedingen zijn relatief laag vergeleken bij andere gemeenten”, zegt wethouder Marleen Damen (Financiën/Personeel). “Volgend jaar krijgt een stembureau lid € 155  per dag, de voorzitter van het stembureau € 170 en de ‘tellers’  € 30 “.  Damen: “Gemeente […]

Verder lezen


Veel mantelzorgers zitten aan hun tax

Vrijdag 10 november is ‘Dag van de Mantelzorg’. Veel mantelzorgers zijn zwaar belast. De strekking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) luidt: ‘Wat kan je zelf en welke hulp kan uit je netwerk geboden worden’. Mantelzorgers verlenen onbetaalde zorg aan chronisch zieken, gehandicapten, ouder of kind. “De ons omringde landen kent het woord mantelzorger niet, […]

Verder lezen


Nieuws over erfrecht voor senioren

Erfrecht, schenkingen en levenstestament hierover spreekt Notaris Erna Kortlang van TeekensKarstens in Sijthoff. Er veranderen binnenkort enige zaken in huwelijksvermogensrecht. Het schenkingsrecht biedt nieuwe mogelijkheden en het levenstestament staat volop in de belangstelling vanwege het grijze gebied van voortschrijdende dementie en wilsonbekwaamheid. De ‘Stichting 55 plus in Leiden’ organiseert op woensdag 22 november om 14.00 […]

Verder lezen