Valkbrug op tijd klaar inclusief ingepland 3 maanden administratief oponthoud

De Valkbrug weer open voor autoverkeer

Deze week gaat de fiets- en voetgangersbrug die het dichtst bij Molen De Valk ligt weer open. Ze is tweerichtingsverkeer voor fietsers met daarnaast een voetpad. Op een later moment volgt de fiets- en voetgangersbrug aan de andere kant. Deze is éénrichtingsverkeer voor fietsers de binnenstad uit met daarnaast een voetpad. Precies op schema meldt de gemeente, begin tweede kwartaal klaar .

De bouw van de brug heeft dan 1 1/2 jaar geduurd. In deze periode lag het werk, najaar 2018, ongeveer drie maanden stil. ‘Omdat het verkeersplan voor fase 2 nog niet klaar is’, luidde indertijd de verklaring. Wacht even… De bouwplanning van 1 ½ jaar was is dus inclusief het te voorziene administratief oponthoud? Een dienstbare gemeente probeert toch het verkeersongemak voor haar burgers zo kort mogelijk te houden

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *