Vlag uit voor ‘werelddoelen’

Op woensdag 25 september wapperde aan het Leidse stadhuis de vlag met de 17 ontwikkelingsdoelen (’Global Goals’) van de Verenigde Naties. Tientallen andere Nederlandse gemeenten staken eveneens deze vlag uit. Het gebeurde in de week waarin wereldleiders bijeen waren in New York om maatregelen tegen klimaatverandering en andere wereldproblemen te bespreken. Onze eigen koning Willem-Alexander […]

Verder lezen


D66 voert medezeggenschap en participatie hoog in het vaandel

“De afstand tussen het gemeente bestuur en haar burgers wordt al maar groter, steeds minder Leidenaren hebben nog vertrouwen in het stadsbestuur”. Dat is althans de mening van Partij Sleutelstad, oppositie partij die B&W (D66, GroenLinks en PvdA) een ondemocratisch gehalte verwijt. Dát laat ik niet over mijn kant gaan, dacht Vahit Köroğlu, fractievoorzitter van […]

Verder lezen


Betalen voor Kiss & Ride plekken achter het station

De publieksactie met 2.550 ondersteuning handtekeningen voor behoud van de Kiss & Ride plekken achter Leiden C.S. overtuigden B.&W. “Maar het wordt wel gereguleerd parkeren”, aldus de soepel meebewegende wethouder Martine Leewis (GroenLinks). Betalen dus. De gangmaker achter het voorstel voor (gratis) kort parkeren op de middenberm achter het station, Maarten Dirkse (VVD) rekent er […]

Verder lezen


Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft het mooiste stadhuis?

“De jaarlijkse exploitatiekosten van het stadhuis en het stadskantoor in LEVEL blijven gelijk. Het stadsbestuur geeft geen cent meer uit dan de  € 6,2 miljoen per jaar die het nu kost”. Met deze plechtige belofte trok B.&W. de gemeenteraad indertijd over de streep. Wethouder Marleen Damen (PvdA) heeft nu een tegenslag te verwerken. De aanbesteding […]

Verder lezen


Senioren hebben belangstelling voor gemeenschappelijke woonprojecten

Senioren hebben belangstelling voor gemeenschappelijke woonprojecten Eén op de zeven Leidenaren is 65 jaar of ouder en hun aantal groeit. Hún ouders verbleven de laatste levensjaren in een verzorgingshuis. De huidige generatie senioren moet heden ten dag zelf woon- en zorgvoorzieningen treffen. Er bestaan drie burgerinitiatieven in Leiden die lobbyen voor zelfstandige samenwonen projecten voor […]

Verder lezen


Spookstudenten kost Leiden € 1,8 miljoen

De gemeente loopt dit jaar € 1,8 miljoen mis omdat niet alle studenten die in Leiden wonen zich inschreven in het bevolkingsregister. Dat kan berekend worden met de antwoorden aan raadsleden van VVD en CDA. Bezield door de achteloze beantwoording van B.&W. deden zij zelf onderzoek naar de financiële gevolgen van deze zogenaamde ‘spookstudenten’. Waarom […]

Verder lezen


Quoteringregeling moet overlast verkamerde woningen terugdringen

Het college van B.&W. (D66, GroenLinks en PvdA) stelt regels op tegen verkamering, het opsplitsen van woningen. Door huizen op te delen wordt woonruimte voor gezinnen onttrokken en de nieuwe bewoners, veelal studenten, bezorgen overlast. Het stadsbestuur kiest voor quotering. In één straat, afhankelijk van de wijk, mag een bepaald  percentage woningen opgedeeld worden. Bij […]

Verder lezen