Rover: Gemeente moet actie nemen op de groei van het openbaar vervoer

De vereniging voor reizigers in het openbaar vervoer, Rover, spoort het gemeentebestuur aan sneller in te spelen op de groeiende vraag naar trein en bus. Bedreiging van milieu, vastlopende verkeersstromen noodzaken daartoe. Het aantreden van de nieuwe wethouder mobiliteit, Ashley North (GroenLinks), vindt Rover een goede gelegenheid met haar ideeën naar buiten te komen. “Er […]

Verder lezen


De Lokhorstpanden een succesvol burgerijprotest uit 1967

Sommige protesten hebben succes, andere niet. Als je de politiek wilt overtuigen, is een belangrijke vraag of je verhaal aansluit bij de tijdgeest. Zelfs bijna unaniem genomen besluiten kunnen dan worden teruggedraaid. Dat is de conclusie van een artikel in het Leids Jaarboekje 2019. Het boekje, een boek van meer dan 200 pagina’s, werd op […]

Verder lezen


Kan een toeristenmagneet een stad te gronde richten?

Ken ik straks mijn stad nog terug als de vercommercialisering van het Leids Erfgoed zich onbelemmerd voortzet? Yael Vinckx en regisseur Alex Bordewijk maakten hierover de documentaire ‘I am Rembrandt’. Van wie is de stad ? “Van de bewoners natuurlijk”, antwoorden bestuurders, (binnenstad) bewoners, ondernemers en citymarketeers. Hun inzichten en belangen verschillen echter. De koeienletters […]

Verder lezen


Merenwijkers boos op wethouder die hen behandelt als een ondergeschoven kindje

De kersverse wethouder mobiliteit, Ashley North (GroenLinks), heeft het aardig verbruid bij de Merenwijkers. “Met zijn opmerking dat de auto’s nu óm de stad gaan rijden, geeft de hij er blijk van dat de Merenwijk niet tot de stád behoort, zegt Louis Eggen. En hij vervolgt: “De wethouder rechtvaardigt de geld verslindende aanleg van de […]

Verder lezen


Stefan Glasbergen ontkracht in zijn boek over ‘Goeie Mie’ een aantal mythen

Maria Catherina Swanenburg  (1839-1915), Goeie Mie was de grootste serie moordenaar in de Nederlandse geschiedenis. Zij vermoorde minstens 24 familieleden en buurtgenoten met arsenicum. Omdat zij altijd bereid was, uit welbegrepen eigen belang, iedereen te helpen, kreeg zij de bijnaam ‘Goeie Mie’. “Ik probeer in mijn boek een aantal mythes over haar te ontkrachten”, zegt […]

Verder lezen


Bijzondere tentoonstelling over jeugdwerken van Rembrandt in de Lakenhal

Zaterdag zwaaiden in Museum De Lakenhal de deuren open voor de tentoonstelling ‘Jonge Rembrandt  Rising Star’. Een overzichtstentoonstelling van  40 schilderijen, 70 etsen en 10 tekeningen tot 9 februari 2020 te zien. De kunstwerken dateren uit zijn Leidse periode (1624 tot 1634), de start van zijn  komeetachtige loopbaan. Kunstwerken zijn gerangschikt in chronologische volgorde en […]

Verder lezen


Bezuinigingen treft hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers

Het college van B.&W. (D66, GroenLinks en PvdA) ziet zich gedwongen te bezuinigen op het Sociaal Domein en kiest onder andere voor een besparing bij de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De Stichting Uitgeprocedeerde Asielzoeker (STUV) ontvangt jaarlijks ruim € 600.000 voor haar humane werk. Maar het politieke draagvlak voor behoud van deze voorziening brokkelt snel […]

Verder lezen