Uitblijven onderzoek bij DZB genereert nieuwe klachten

Een aantal bezorgde ambtenaren, leidinggevenden bij De Zijl Bedrijven (DZB), schreven vorige week een anonieme bief aan het gemeentebestuur over misstanden bij dit Sociaal Werkbedrijf (SW). Zij stelden al eerder wantoestanden aan de orde, waarop B.&W. een onderzoek toezegde. Maar, twee maanden later is er nog geen onderzoek grommen de klokkenluiders in een naamloze brief. De reactie van DZB directeur Bas van Drooge: “Het vinden van een onafhankelijk onderzoeksbureau vergt meer tijd dan verwacht en met anonieme klachten kunnen wij niet veel”.

Bij de DZB, ons (regionaal) SW-bedrijf, werken ca. 120 ambtenaren en zijn ongeveer 1.100 mensen met een arbeidshandicap in dienst. Een deel van het personeelsbestand verricht eenvoudig en routinematig werk, terwijl anderen met loonsubsidie, uitgeleend worden aan overheid – en particuliere bedrijven. Bovendien is de DZB de uitvoeder van de Participatiewet die moeilijk plaatsbare werklozen naar een baan of vrijwilligers werk te bemiddelt. De DZB verricht deze taken voor mensen met ‘afstand tot de arbeidsmarkt’, hun taak is waar andere maatschappelijke organisaties faalden. Het zijn vaak kwetsbare mensen die specifieke begeleiding nodig hebben. En is druk vanuit de samenleving; húp iedereen aan ‘t werk, geen klaplopers.

De ambtelijke klokkenluiders schrijven dat zij wegens het uitblijven van het officiële onderzoek zelf maar begonnen zijn met misstanden aan het licht te brengen. Naar hun bevindingen zijn Leidse werkgevers bij wie SW-medewerkers gedetacheerd zijn,  ontevreden over de samenwerking met DZB. En willen zij vanwege ‘gedoe’ niet meer met DZB samenwerken. DZB is traag, weinig ondernemend vinden zij en mist daadkracht. De anonieme klagers beschuldigen het Leidse-Kracht-uitzendbureau, gelieerd aan Randstad, dat deze de betere banen aan hun eigen cliënten geeft en DZB de onaantrekkelijke restfuncties blijft zitten. Volgens de briefschrijvers heerst bij het Participatiecentrum, waar gedurende een bepaalde periode geoordeeld  wordt voor welk werk men geschikt is, een sfeer van willekeur.

In de brandbrief van de DZB ambtenaren wordt verder nog een zevental voorbeelden gegeven waarin SW medewerkers onder druk zet met ontslagdreiging, gemanipuleerd, geschoffeerd en onheus bejegend worden. De klokkenluiders zeggen zich genoodzaakt te zien zich in de anonimiteit te moeten verschuilen omdat zij ontslag vrezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *