De Kopermolen niet winkelen maar boodschappen te doen.

Van der Vorm, eigenaar van het 40-jaar oude winkelcentrum De Kopermolen, is met de gemeente overeengekomen het winkelcentrum van de Merenwijk te moderniseren, de openbare ruimte te verbeteren in ruil daarvoor mag hij woningen bouwen. “Nu wordt er eerst gerekend en getekend”, zei wethouder Paul Dirkse bij zijn mondelinge toelichting. Na de zomer komt meer duidelijkheid.

Bij de ontwikkeling van de Kopermolen in de jaren zeventig is weinig rekening gehouden parkeergelegenheid voor woningen en winkelbezoek. Met de omvangrijke herinrichting in de jaren negentig wilde men met het verblijfs- en evenementenplein het winkelcentrum met de Slaaghwijk verbinden. Maar niet een verhoogde weg maar het gratis parkeerterrein vormt nu de barrière. De openbare ruimte  rond de Kopermolen heeft weinig samenhang. Overal parkeerterreinen, waterpartijen met stenen wallen en tussen Hema en een lunchroom een onaantrekkelijk beschaduwd kaal pleintje. De openbare ruimte draagt geenszins bij aan een sociale ontmoetingsfunctie. De kwaliteit van openbare ruimte rond de Kopermolen scoort hoog op de schaal van knudde.

In het Merenwijk wijkplan blijken de bewoners het minst tevreden over het onderhoud van de straten. En de mate van tevredenheid over het onderhoud en beheer van groen, speeltoestellen en watergangen is ook al niet groot. Bevoorrading van winkels zorgt voor onveilige situaties  en voetgangers en fietsers lopen langs vele routes vanuit hun woonbuurt naar de Kopermolen.

Klanttevredenheidsonderzoek

De bezoekers van de Kopermolen zijn matig tevreden over het winkelcentrum, bleek uit een klanttevredenheidsonderzoek. De faciliteiten (wc, wifi bankje etc. etc.) rond de Kopermolen zijn onvoldoende, sfeer en uitstraling krijgt slechts een 6- je en alleen  de parkeertarieven  (gratis) scoort uitmuntend. Het gaat de laatste jaren lichtelijk bergafwaarts met de Kopermolen. Bij de oprichtingsvergadering  van de wijkvereniging twee jaar geleden was de winkelbestand achteruitgang het ‘hot item’. Ondanks de leegstand hield de ondernemers vereniging de moed er  wel in, maar iedereen voelde dat er iets structureels moest gebeuren.

De cijfers van de aantallen winkels voor dagelijkse boodschappen blijven echter  vrij constant, de pijn zit bij verkooppunten voor niet- dagelijkse boodschappen. In 2011 waren in de Kopermolen 15 winkels  (4417 m2) voor dagelijkse boodschappen. In 2916  nog steeds 14 (4572m2). Maar voor niet-dagelijkse boodschappen was er verloop, in 2011  20 winkels (2611 m2). In 2016 nog slechts 16 (2417 m2). Was de leegstand situatie in 2011 nog gemiddeld 1 verkooppunt, in 2016 waren dat er 5 gemiddeld.

Starterswoningen

De Kopermolen in de Merenwijk heeft ca. 10.000 m2 verkoopvloeroppervlakte en 81 appartementen.  In Leiden bestaat grote behoefte aan starterswoningen voor huishoudens met middeninkomens. De herontwikkeling van een groot complex in het centrum van de Merenwijk biedt bovendien de gelegenheid voor oplossingen van meer problemen. Van der Vorm wil huurappartementen bouwen. Woningen in het middensegment waarvan 20% in de sociale huursector, is de wens van de gemeente. Er is behoefte aan starterswoningen en doelgroep boven de inkomensgrens van € 33.000,- met een maandhuur tussen € 710,- en € 950,-  met enkele uitschieters boven de € 1.000,-.

En de bewoners? De wijkvereniging heeft op z’n wensenlijstje: een centraal bereikbare ontmoeting plek annex bibliotheek; betere verbindingen naar het park; voldoende parkeervoorzieningen, meer groen, verbetering van de duurzaamheid. De partijen die betrokken worden bij het overleg staan in de startblokken. Dat zijn behalve Van der Vorm en de gemeente, de winkeliersvereniging, de wijkvereniging, de woningcorporaties Portaal en De Sleutels alsmede de VVE’s en bewonerscommissies van omliggende appartementencomplexen lopen zich al warm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *