Het stadsbestuur is hartstikke trots op zich zelf.

“De gemeente heeft voldoende begrotingsflexibiliteit en een financieel stabiele positie”, zei wethouder financiën Marleen Damen bij de aanbieding van  jaarrekening 2016. De gemeente komt in 2016 wel € 4 miljoen tekort, maar dat kan probleemloos uit de reserves betaald worden. In de gemeente Leiden gaat per jaar ongeveer € 500 miljoen om. “Wij zijn hartstikke trots op onze stad”, schrijft het stadsbestuur.

Eventjes dacht B. & W. nog € 3 miljoen over te houden, maar er dienden zich een paar tegenvallers aan. Storting in de reserve grondexploitaties, de 2 miljoen euro die vorig jaar overgehouden werd bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bleek toch nodig. En 1,9  miljoen euro de naheffing op de overdrachtsbelasting  ROC/Da Vinci, waarvan de gemeente bij de inval van FIOD indertijd zei dat het allemaal een vergissing was, werd toch maar afgeboekt.

Leiden is een succesvol als ondernemende stad, schijft B. & W. in haar jaarstukken. De economische groei van de stad was 3% . Vorig jaar werd o.a. een  Expat Centre en een Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap (“Hubspot”) aan de Langegracht geopend. Dat  Leiden zo hoog scoort, komt vooral door groei in het Life Science- and Health-cluster op het Bio Sciencepark en de stijging van het aantal kenniswerkers en startende ondernemers, staat elders in de Jaarrekening te lezen .

Statushouders

Leiden is een sociale stad, aldus B.& W. Inwoners die niet of niet helemaal in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, krijgen (tijdelijk) ondersteuning van de gemeente, bv. in de vorm van een bijstandsuitkering. Met de inkomens ondergrens van 120% bijstandsniveau laar zij zich van haar sociale kant zien. Het aantal werkzoekenden met een (loongerelateerde) uitkering daalde in 2016 van 6.876 in januari naar 6.350 in december. Kans op werk is er wel in onze regio. Daarentegen steeg het aantal mensen die recht hebben op een (door de gemeente betaalde) bijstandsuitkering. Het aantal bijstandsgerechtigden was eind 2016:  3.380 (2,8%), dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Het gemeentebestuur geeft hiervoor als verklaring dat de bijstand instroom van status houdende vluchtelingen. Zodra zij zelfstandigs woonruimte krijgen, hebben recht op een bijstandsuitkering. Bovendien steeg in 2016 het aantal uitkeringen van jongeren met een beperking, als gevolg van rijksmaatregelen.

“Leiden gaat goed”,  schrijft B. & W. over haar duurzaamheidscampagne waarmee zij (pas) in 2016 goed begon. Deze campagne ondersteunt initiatieven in wijken over bv. voor energiebesparing. Dat werd wel eens tijd want Leiden heeft geen bijzondere ‘trackrecord’. Op de  site: www.waarstaatjegemeente.nl  liep Leiden (in 2014) flink achter bij vergelijkbare gemeenten zoals Haarlem en Delft.

In Leiden werd in 2016 geweldig gebouwd. Op ca. 20 bouwlocaties in de stad zwaaiden de bouwkranen en de woningvoorraad nam toe met maar liefst 900 woningen. De woningen en appartementen vlogen weg als warme broodjes. Er wordt vooral gebouwd voor inkomensgroepen die meer dan € 33.000  verdienen. Door de vluchtelingenstroom in 2015 en 2016 moest  Leiden, in opdracht van het rijk, (nog) een groot aantal statushouders huisvesten. In 2016 kregen 377 statushouders via de woningcorporaties een woning in Leiden. Aan deze taakstelling is nu voldaan, schrijft men B. & W. opgelucht. Maar deze woningtoewijzing en de inhaalslag ging ten koste van de Leidenaren die jaren op een wachtlijst stonden voor een sociale huur woning. Er werden in 2016 nauwelijks woningen voor statushouders opgeleverd.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *