Een leeg pand of een restaurant?

Het gemeentebestuur wil vergunnen dat 4 van de 10 panden langs de Nieuwe Rijn horecabedrijven worden. Dit percentage betekent 5 panden extra voor een hapje en een drankje in de wijk Pancras West. Wijkvoorzitter Jaap van Meijgaarden is woedend. Hij roept de eerder met de gemeente de overeengekomen ‘standstill’ voor cafés en restaurants in herinnering. En de inkt van zijn klaagschrift aan B.& W. om de openingstijden van de huidige terrassen in te beperken, is ook nog maar nauwelijks droog.

Het is nog maar een paar jaar geleden dat de gemeenteraad besloot ‘paal en perk’ te stellen aan de horecabedrijven langs de Nieuwe Rijn en de Boommarkt. Maar wethouder Robert Strijk kwam op andere gedachten door de toenemende winkelleegstand ter plaatse. Cafés en restaurants kunnen  door hun snellere omzet sneller rendement opleveren en de fikse huurprijzen opbrengen dan de detailhandel. Verhuurders van panden stellen de gemeente impliciet voor de keuze; een leeg pand óf een restaurant. Meer horeca toestaan, is echter korte termijn beleid, zo blijkt uit eerder onderzoek.

In het hoogseizoen  zijn de terrassen, cafés en restaurantstoelen als meestal goed bezet. Buiten het seizoen echter moeten (te) veel horeca-exploitanten om toch maar klanten te trekken, de prijzen dumpen (tweede kopje gratis). Bovendien dreigt het gevaar als een locatie uit hoofdzakelijk horeca bestaat, het door het winkelend publiek gemeden wordt. De enkele winkel tussen terrassen wordt straal voorbijgelopen, kooplustig publiek blijft mogelijk helemaal weg bij de door horeca onderbroken rij winkels.

Voor wijkvoorzitter Van Meijgaarden zijn niet in de eerste plaats deze bedrijfseconomische overwegingen zijn drijfveer tot bezwarende brieven, maar de (geluid) overlast door de oververtegenwoordiging van horeca bedrijven. Middenstand wethouder Strijk (D66) ziet daarentegen liever een vol terras, café of restaurant dan een leeg winkelpand.

Volgens Van Meijgaarden stonden er in 1981 in zijn wijk 7 cafés. “Daar mochten toen 3 cafés bij en één restaurant ,het Koetshuis aan de Burchtheuvel”, weet hij zich te herinneren. “Op de dag van vandaag is het aantal in Pancras-West 35”, aldus de wijkvoorzitter. En hij vervolgt: “Twee jaar geleden gaven wij al aan, na een onderzoek onder bewoners en ondernemers van de Nieuwe Rijn, dat meer horeca op de Nieuwe  absoluut ongewenst is. Een ruime meerderheid van de geënquêteerden was het daarmee eens. Ook 70% van de horecaondernemers, trouwens”. Volgens Van Meijgaarden zijn de bedrijfsmatige gevolgen van nog meer horeca voor de detailhandel op het winkel- en het woonklimaat helemaal niet onderzocht. En is evenmin met enige belanghebbenden overleg gevoerd. Hij vindt dat geen zorgvuldig bestuur, het voornemen van B.& W. noemt hij onverteerbaar. Van Meijgaarden: “Als het aan de wijk ligt gaat uitbreiding van horeca en verruiming van de openingstijden van de terrassen, niet door”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *