Wel geld genoeg voor drie sportvoorzieningen

Een sporthal aan de Boshuizenlaan en een combinatie zwembad/ijshal aan de Voorschoterweg, ze komen er. De gemeenteraad ging vorige week akkoord met de financiering. Sport wethouder Paul Dirkse is vol goede moed dat hij voor de ijshal medefinanciering krijgt van de regiogemeenten, want daar zit nog een klein addertje onder het gras. Mét financiële steun van de buurgemeenten kan de 250 meter ijsbaan misschien nog naar 330 meter groeien.

“Als de besturen van de ons omliggende 12 gemeenten niet meebetalen, verhogen wij gewoon entreegelden van hun schaatsverenigingen, liet Dirkse zich op een onbewaakt moment ooit ontvallen. De schaatsers schuiven die druk wel door naar (regio) gemeentebesturen. De D66-sportwethouder is ook lijsttrekker van zijn partij die in maart volgend jaar naar de gunst van de kiezer moet dingen. Hij kan zich electoraal geen zeperd permitteren.  Nu kunnen de ijsclubs uit de regio, die tot heden iedere donderdagavond  voor het stadhuis in Leiden demonstreerden, hun manifestaties mooi verleggen naar hun eigen gemeente. Heeft die lobby geen succes dan kunnen zij hun ledencontributie verdrievoudigen of zo.

Volgens plan wordt het een 250 meter baan, zei Dirkse. “Ja, natuurlijk het kan altijd mooier en groter, maar met ons geld is dat de limiet”. “En weet je”, voegt hij er aan toe. “die 250 meterbaan heeft wel 60% meer ijs oppervlakte dan de oude Vondellaan-baan”.

Aanvankelijk had de gemeente ongeveer 30 miljoen euro gereserveerd voor de sportcentra. Dat was maar net genoeg geld voor vervangende accommodatie van de Vijf Meihal (sporthal) en een nieuw Vijf Meibad (zwembad). Maar niet genoeg voor een nieuwe ijsbaan, de oude aan de Vondellaanbaan  kon wel haar zoveelste ‘make over’ krijgen. Maar protesten uit de sportwereld waren niet van de lucht en bleven doorgaan. Het risico ontstond dat andere plannen, met name de verhuizing van de Vijf Meihal naar het voetbalveld aan de Boshuizenlaan, zouden stagneren. En de protesten hadden succes, de gemeente vond toch nog geld, iedereen tevreden. Hopelijk duiken er na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 geen onverwachte tegenvallers op.

De commentaren uit de sportwereld over het besluit zijn over het algemeen positief. De vertegenwoordiger van de schaatssport, Jeroen Straathof, had wel liever een toezegging gehoord dat de 250 meter baan definitief was en de uitbreiding tot 333 meter afhankelijk werd gesteld van een regio bijdrage. “Maar de ijssport voor Leiden is gered”, zei hij. Na de vergadering toonde Rolf Marselis, voorzitter van de Leidse Sportfederatie, zich ook redelijk tevreden. Al had hij graag gehad dat de sporthal voorlopig gebouwd werd met de 2.000 zitplaatsen om in een later stadion dit  met particulier geld uit te breiden naar 3.000 bezoekers zitplaatsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *