Van de politiek mag universiteit op Doelenterrein bouwen

Het Doelencomplex, 58 sociale huurwoningen van woningcorporatie ‘De Sleutels’, moet wijken voor nieuwbouw van de faculteit Geesteswetenschappen. Dat vindt de meerderheid van de gemeenteraad, met de stemmen van SP, PvdD en CU tegen. B.& W. nam, na het vastgelopen overleg tussen woningcorporatie/bewoners en de universiteit, de regie over. Giny Schoenmaker en Maarten Kersten strijdlustig namens de bewoners: “We gaan in beroep tot aan de hoogste rechter”. Of luidt deze strijdkreet de onderhandelingen in voor een billijke financiële compensatie?

De gemeente wil vanwege de samenhang van faculteiten en behoud van de hoogwaardige werkgelegenheid de universiteit dolgraag faciliteren. In hun achterhoofd speelt ook de stille vrees van een universiteit uittocht naar Den Haag. De  woningcorporatie ‘De Sleutels’ geeft loyaal morele steun aan haar huurders. Zij is bovendien gebonden aan een clausule dat alleen bij 70% instemming van de huurders, huizen afgebroken mogen worden. ‘De Sleutels’ verstevigde de positie van haar huurdersprotest met haar standpunt dat er niets mis is met de woningen. Slopen van deze huien gebouwd in de jaren ’70 is kapitaalvernietiging, meldden zij. De universiteit, in de persoon van rector magnificus Carel Stolker, regeert deemoedig. Hij heeft begrip voor het standpunt van de bewoners, hij vindt het vervelend tegen de stad in te moeten in gaan, hij wil graag meedenken maar hij wijkt geen duimbreed. Stolker is de man die een slordige 100 miljoen euro te besteden heeft voor de bouw van een nieuwe campus die studie biedt aan honderden studenten, werkgelegenheid van tientallen docenten, ondersteunend personeel en een economische motor vormt voor de Leidse economie.

Al in een eerder stadium bood de universiteit vervangende woonlocaties aan voor eventueel verdreven bewoners van het Doelencomplex. Nieuwe sociale huurwoningen op de locatie als de Kaasmarktschool, Plexus in de Kaiserstraat en de te bouwen Paviusstraat achter Leiden C.S. Maar de Doelencomplex bewoners wezen deze herhuisvesting resoluut van de hand. Zij willen kost wat het kost op hun oude stek blijven wonen. Gesprekken leidden tot niets, overleg werd opgeschort. Het onderwerp van alle gesprekken was niet óf we plaatsmaakten maar hoe wij plaats gingen maken, verweten zij hun gesprekspartners.

In de het plan waarmee de gemeenteraad vorige week akkoord ging, staat wel iets nieuws. De mogelijkheid wordt geopperd woningbouw op de faculteit campus mogelijk te maken. Wat zijn dat dan voor woningen? Is het studentenhuisvesting of woninkjes voor buitenlandse promovendi?  Kunnen het misschien ook huurwoningen zijn voor Leidenaren met een smalle beurs? Zouden die huidige 58 woningen van het Doelencomplex niet gewoon ingepast kunnen worden in de nieuwe plannen?  Even wethouder Dirkse (D66) vragen. Maar zijn antwoord in procedure taal roept de herinnering op van het radiospelletje: ‘Zeg geen ja en zeg geen nee’.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *