Goedkoper bouwen door parkeerbehoefte op maat

“Er is vraag naar wel duizenden woningen in Leiden maar geen plek ze te bouwen”, verzuchtte wethouder  Paul Laudy (VVD) vorige maand bij de start van een bouwproject in het Houtkwartier. Volgens hem is één van de belemmeringen de stringente parkeernormen. Bij de bouw van een woning moet, afhankelijk van de locatie, plek zijn voor 1,6 tot 1 auto. Zo’n parkeernorm vormt een ruimtelijke barrière, is prijsopdrijvend en is die nog wel passend in een tijd dat het autogebruik verschuift van bezit naar gebruik?

Raadsleden van PvdA en GroenLinks stelden vragen aan het College van B.& W. Kunnen bij  nieuwbouwprojecten de parkeernormen misschien afgeschaft worden óf naar Amsterdams voorbeeld een maximum parkeernorm worden ingevoerd. In het grootste deel van Leidens recent een vergunningstelsel is ingevoerd. Nu kan de gemeente vraag en aanbod voor een parkeerplaatsen beheersen. Is het verre toekomstmuziek dat een makelaar zegt tegen een potentiele koper: “Als u afziet van een parkeerplaats is uw appartement doe ik € 10.000 van de prijs af”.

Heilige koe

De heilige koe, het statusobject is op z’n retour. Dat je pas meetelt in een gezelschap al je in een dikke ‘Beamer’ rondrijdt, is echt passé. Op een verjaardagsfeestje ben je nu het centrum van belangstelling als je vertelt dat je met je buren een deelauto shared. “De (rode) greenwheel cars staan tegenwoordig op een vaste plek bij vele appartementsgebouwen”. Je toont je OV-schipkaart, eerste klas op weekdagen voor je werk in Amsterdam en vertelt hoe zielig je het vindt dat om die zelfde tijd iedereen langs de A-4 in de file staat. De gasten willen alles van je weten en op het einde van de avond nemen sommigen je even apart en vragen: “Wat betaal je nou voor die deelauto?”

Er is een verschuiving gaande van auto bezit naar autogebruik. Uit CBS-cijfers blijkt dat het autobezit niet meer groeit, zich stabiliseert. Uitgesplitst naar leeftijd is een groei alleen nog te zien bij 60- en 70-plussers. De categorie mensen die steeds vitaler is en vaker dan vroeger een auto bezit. Daarentegen is er een daling van autobezit onder jongeren tot 40 jaar. De gemiddelde autobezitter is tegenwoordig een 50-plusser. Deze trend had zich overigens al voor de financiële  crisis in 2008 ingezet. Omdat met name jongeren naar de steden trekken, is het aannemelijk dat een toenemende groep stadsbewoners minder auto’s gaat bezitten.  En laat deze categorie burgers nou juist de kopers op de woningmarkt zijn.

Parkeerbehoefte

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)  wordt de parkeerbehoefte van de bewoners veelal vastgesteld op basis van parkeer­normen die aanzienlijk hoger zijn dan het gemiddeld autobezit per huishouden. Dit gerenommeerde kennisinstituut wijst erop dat project ontwikkelaars en woningbouwcorporaties in stedelijke gebieden vaak met hoge kosten rekenen. En de gebouwde parkeervoorzieningen vervolgens grotendeels leeg staan of dat anderen gebruik maken van deze faciliteiten. Sinds januari dit jaar is parkeren in grote delen van Leden vergunning plichtig. In onze huidige parkeerverordening kan een parkeervergunning geweigerd worden als de aanvrager op het eigen terrein kan parkeren. Maar weigeren van een parkeervergunning aan bewoners van nieuwbouw is niet mogelijk, tenzij die bewoner er zelf van afziet. “Nee, ik heb geen auto, ik ga elke dag met de trein naar Amsterdam. Kan daar financieel wat tegen over staan?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *