Duurzaamheidsbewustzijn kwam bij gemeente traag op gang

De gemeente Leiden spoort haar inwoners aan hun woningen te isoleren, daken te vergroenen en zonnepanelen op hun huis te leggen door subsidies en deskundigheid begeleiding. Maar wat zijn háár eigen verdiensten en gebreken? De track record van het gemeentebestuur blijkt kort. “In Nederland, Leiden in het bijzonder kwam de omslag naar een duurzame, klimaat neutrale samenleving langzaam op gang. In vergelijking met  andere gemeenten bungelden wij een beetje onderaan”.  “Het werd tijd voor grote stappen”,  zegt Walter van Peijpe fractievoorzitter van GroenLinks.

Gaf het stadsbestuur haar inwoner destijds het goede voorbeeld? De cijfers op de vergelijkingssite ‘Waar staat je gemeente’, zijn wel enigszins gedateerd (2014). Maar in de vergelijking met de cijfer van steden als Haarlem en Delft, ongeveer evenveel inwoner én een oude binnenstad, slaat Leiden een pover figuur bij het opwekking – en het lokale vermogen van zonne-energie.

Duurzaamheidsbewustzijn

Het duurzaamheidsbewustzijn kwam bij de gemeente laat op gang, vinden groene politieke partijen in de gemeenteraad. In april 2017 werd de leges, een paar tientjes vergunningskosten die milieubewuste Leidenaren moesten betalen om zonnepanelen op je dak te mogen leggen, afgeschaft. Die ontmoediging maatregel gold in 2013 nog wel toen een bewoner van de Merenwijk voor ongeveer € 6.000 zonnepanelen op z’n dak legde, daarvoor van de rijksoverheid een subsidie ca. €  500 incasseerde. Ongeveer het zelfde bedrag dat jaarlijks nu bespaard wordt op de elektriciteitsrekening.

In 2015 besloot de gemeenteraad in haar duurzaamheidsprogramma een jaarlijkse 1,5% daling van CO2-uitstoot ten einde Leiden in 2050 (zo ver mogelijk) CO2-neutraal moet maken.  De gemeente bezit veel gebouwen waar – of waar vanuit zij haar overheidstaken uitvoert. Zij verleent subsidies ter exploitatie van gebouwen waar gezondheid – en welzijnstaken worden uitgevoerd, buurthuizen, scholen, bibliotheken enz. enz. Hoe staat het op dit ogenblik met de isolatie, groene daken en zonnepanelen van honderden gemeentelijke gebouwen en daken?

De gemeente: ‘Nu ligt op het dak van ons kantoor aan de Admiraal Banckertstraat  zonnepanelen waarmee de e- scooters en e-auto’s van de gemeente worden opgeladen. De daken van De Zijl Bedrijven (DZB) aan De Le Pooleweg en Muziekcentrum Gebr. De Nobel (december 2014) zijn inmiddels ook voorzien van zonnepanelen.

Van plan gemeente

De gemeente vervolgt: ‘Nog dit jaar komen er 700 zonnepanelen op het dak van het Da Vinci College aan de Kagerstraat. Verder zijn er al veel schooldaken voorzien van zonnepanelen, o.a. de voortgezet onderwijs school aan de  Kagerstraat van het SCOL, 4 basisscholen van PROO en basisschool Mareland, Buurthuis Nieuw Pancrat heeft een groen dak’

Volgens informatie van de gemeente zal bij de verbouwing en renovatie van het stadhuis (2020) incl. maatregelen getroffen worden om er een ‘duurzaam’ monument van te maken. Dat geldt ook voor de gebouwen aan Stationsplein nr. 107 en het stadbouwhuis aan de Langegracht als die vervangen worden. Zij zullen, zo is besloten, aan strenge energie- en duurzaamheidsnormen moeten voldoen. Bij gymzalen in Leiden worden deze zomer op een zevental locaties verduurzamingsmaatregelen getroffen zoals zonneboilers, dubbel glas en zonnepanelen, aldus de gemeente.

Het combi-bad aan de Vliet, de ijsbaan ernaast en de (top) sporthal worden klimaatneutraal. Dat betekent dat daar er geen CO2 (koolzuurgas) wordt uitgestoten in de lucht door de verbranding van fossiele brandstoffen. Verder wordt bij de restauratie en uitbreiding van Museum ‘De Lakenhal’ maatregelen getroffen waardoor het energieverbruik van het museum na oplevering (2019) substantieel lager wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *