Wervenvoetpad veiliger voor voetgangers

Fietsers op het Werven(fiets)pad keken deze week vreemd op, alle kastanjebomen ingepakt in een houten wambuis. Die beschermende maatregelen zijn voor graafmachines bij de aanleg van het nieuwe voetpad over de Ketelmeerlaan, die de huidige  (illegale) looproute over de IJsselmeer ontmoedigt, antwoordt de gemeente. Maar brengt de nieuwe oversteekplaats het autoverkeer in gevaar?

Bij alle discussie over de twee rotondes in de Merenwijk hadden de wijkbewoners de aanleg van een voetpad naar de Ketelmeerlaan helemaal over het hoofd gezien. De gemeente legt dit pad aan om groter (oversteek) gevaar te voorkomen. Het nieuwe voetpad leidt van het Wervenfietspad en kronkelt elegant langs de kastanjebomen naar de Ketelmeerlaan om op ongeveer 40 meter afstand van de rotonde tussen de bosschages uit te monden. Is dat niet gevaarlijk, zo dicht bij de rotonde? Als de auto’s op de IJsselmeerlaan rechtsaf slaan op de rotonde en zien voetgangers langs de weg staan met de bedoeling over te steken?  De gemeente kiest ervoor de bestaande illegale oversteekplaats over de IJsselmeerlaan te ontmoedigen en voor korte-route-zoekers naar de Kopermolen hen te verleiden de Ketelmeerlaan over te steken.

Laat zichtbaar

De gemeente:  Het nieuwe voetpad van de Zijldonkflat naar de Zwartemeerlaan is ter vervanging van de huidige looproute die de mensen nu gebruiken tussen de Zijldonkflat en de Milanenhorst met een oversteek over de IJsselmeerlaan. Deze route via de IJsselmeerlaan wordt nu gebruikt voor de looproute naar het winkelcentrum en in mindere mate tussen de flats. De oversteek over de IJsselmeerlaan gaat over de drukste tak van de kruising en is daarmee niet wenselijk. Daarbij komt dat de mensen die oversteken vanuit de Zijldonk kant pas heel laat zichtbaar zijn.

En de gemeente vervolgt: Bij de nieuwe oversteek locatie over de Zwartemeerlaan wordt deze gefaciliteerd waarbij de auto’s voorrang hebben op de voetgangers. Het groen wordt over grotere lengte gesnoeid zodat voetgangers en automobilisten elkaar tijdig kunnen zien. De oversteek kan ook hier in twee delen worden gemaakt. Deze route is daarmee een heel stuk veiliger voor de voetgangers. Vervolgens ligt er langs de hele Zwartemeerlaan en het te reconstrueren deel van de Ketelmeerlaan een voetpad langs het fietspad richting het winkelcentrum. Het trottoir wordt in standaard 30 x 30 tegels aangelegd. De oversteek wordt aan de kant van de Zijldonkflat voorzien hekjes en een scherpe bocht waardoor deze onaantrekkelijk wordt voor (brom)fietsers.

Zebrapad of niet veel automobilisten geven voetgangers onverplicht voorrang. De oude dame met boodschappentas, de moeder met kinderwagen, ze staan op de rem. De achteroprijdende auto die net een kwart rotonde heeft genomen, geeft bevrijd van de ronde hindernis lekker even gas.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *