Hoofdrollen voor ouders en scholen bij verkeersveiligheid

‘De scholen zijn weer begonnen’. Vorige week bezocht wethouder Robert Strijk (verkeer) de Korte Vlietschool, een basisschool voor speciaal onderwijs. Het is een regionale school voor kinderen met een verstandelijke beperking. De meeste kinderen worden met de auto gehaald en gebracht, een aantal komt op de fiets. In Leiden gaan ruim 10.000 Leidse kinderen dagelijks […]

Lees verder


Senioren wooncoach met overreding talent

Vandaag donderdag, vergaderen gemeenteraadsleden over het nut van een ‘senioren wooncoach’. Een man of vrouw die ouderen helpt een ander huis te vinden dat beter past bij hun lichamelijke en geestelijke omstandigheden. Senioren willen graag thuis blijven wonen. Ze zijn verknocht aan het huis waar zij soms als jong echtpaar introkken. Maar dat huis vereist […]

Lees verder


Gelijkmatige verdelingen sociale opvang over de stad

Er komen geen extra woningen voor cliënten van maatschappelijke zorg en – opvang op de locatie langs de Voorschoterweg. Honderd woningen zijn er gepland, voornamelijk voor statushouders (erkende vluchtelingen) en woningzoekenden. De woningcorporaties ‘Ons Doel’ en ‘De Sleutels’ vinden het onverstandig grote aantallen ex-bewoners van de Binnenvest (dak en – thuislozen); cliënten van Cardea (oudere […]

Lees verder


Miljoenen euro’s boete niet rechtsgeldig aan burgers opgelegd

Vanaf 24 augustus 2017, middels publicatie gemeenteberichten Stadskrant, kan de gemeente weer rechtsgeldig parkeerboetes opleggen. Sinds 1 juli 2015 was zij daartoe formeel niet bevoegd. Dit kwam aan het licht nadat een – te goeder trouwe – foutparkeerder in beroep ging bij het Gerechtshof Den Haag tegen zijn bekeuring. Hij werd in het gelijk gesteld. […]

Lees verder


Leidse statushouders wacht nog zware opgaven

Inburgeren én zelf je kost verdienen dat verwacht de Nederlandse maatschappij van erkende vluchtelingen. Er wonen ca. 300 statushouders in Leiden die een bijstandsuitkering ontvangen en zich verplicht hebben binnen 3 jaar behoorlijk Nederlands te spreken én werk te vinden. Mevrouw Jos Valk leidt het gemeentelijk project dat vorig jaar startte om de statushouders naar […]

Lees verder


Leefbaarheid van de wijk in ’t geding

Pancras-West in het hart van Leiden is historisch gevormd door haar kerkelijke functies. In deze wijk, begrensd door Hoogstraat, Nieuwe Rijn, Hooigracht en Oude Rijn, staan maar liefst vier kerkgebouwen die (ook) dienstdoen voor culturele doelen. Zo typeerde wijkvoorzitter Jaap van Meijgaarden ‘zijn’ wijk op een bijeenkomst van de gemeenteraad. De wijk ontleent zijn naam […]

Lees verder