Extra Paaltjes langs de Broekweg

De Broekweg het fietspad door de Merenwijk ligt er weer strak bij. Het was even afzien voor de Merenrijkers met al die omleidingen in deze ‘Bloemkoolwijk’, maar zo ,eer de wijk ook eens kennen.  De Broekweg als voorrangweg is met haaientanden goed aangegeven en wegdek glad. Zelfs die lompe stenen palen die auto’s toegang moesten beletten de Broekweg over te steken, werden weggehaald en er kwam één  stijlvolle slanke paal voor terug. Bij calamiteiten kan die zo verdwijnen. Maar er bleken opeens automobilisten die kans zagen om met één wiel op het trottoir de Broekweg over te steken! Dit oneigenlijk gebruik werd opgemerkt door een alerte Merenwijkster. Via de app ‘Nextdoor’ gaf zij er ruchtbaarheid aan, ze vond verontwaardigde medestanders en mailde de gemeente.

De gemeente: ‘Het was een bewuste keuze van de gemeente om zo min mogelijk obstakels op de weg te plaatsen’, luidde de eerste instantie . De Merenwijkster drong aan en een weekje later.

De gemeente: ‘Om oneigenlijke gebruik tegen te gaan, heb ik opdracht gegeven om toch weer paaltjes terug te plaatsen, zowel op de oversteek Melissetuin-Braambes als op Strandschelpenbank-Fakkelgras’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *