Een mens lijdt het meest voor wat hij vreest

De criminaliteit in Nederland neemt af, het gevoel van onveiligheid daalt echter niet evenredig mee. Volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS) was 2 procent van de Nederlanders in 2016 slachtoffer van geweld en voelde 16% zich wel eens onveilig in eigen buurt. Hoe is het gesteld met de veiligheid(sgevoel) in Leiden?

Een paar duizend Leidenaren krijgen deze maand een vragenlijst in te vullen over hun veiligheid(sgevoelens). Met onder andere deze gegevens wordt Leidse Veiligheid Monitor (VM) 2018 opgesteld.

In de vorige VM stond dat 17% van de Leidenaren zich in de eigen buurt wel eens onveilig voelt. Dit rapportcijfer voor de veiligheid in de eigen buurt schommelt in Leiden al jaren rond dit percentage maar steeg licht in 2016. Leiden volgde daarin dus niet de door het CBS voorspelde trend.

Een kleine 40% van de Leidenaren voelde zich bij de vorige VM ‘wel eens onveilig in het algemeen’. Dit hogere percentage komt overeen met de onveiligheidsgevoelens van burgers in ander grotere steden. Dat, ‘niet pluis gevoeld’ is het sterkst op plekken waar groepen jongeren rondhangen en bij uitgaansgelegenheden. Zouden veel angstige oude damentjes geënquêteerd zijn? Nee, het zijn vooral hun leeftijdgenoten die angstig zijn, hun hand op hun portemonnee én hun mobieltje houden.

Volgens de gemeente was Leiden (politiecijfers) in 2016 veiliger dan voorgaande jaren. Het totaal door de politie geregistreerde misdrijven in Leiden was in 2016: 7.232, dat is 8% minder dan 2015 (7.847). Ook laten andere aspecten van de VM van 2016 slachtofferhulp,  leefbaarheid een dergelijk positief beeld zien. Of deze trend zich in Leiden voortzet zal blijken uit de nieuwe gegevens.

Aangifte waarom?

De autoriteiten zeggen altijd: ‘Altijd aangeven, hoor!’ ‘Wat helpt het, zeggen gedupeerden’. In 2016 werden in Leiden volgens de politiecijfers  1.455 (brom)fietsen gestolen, 30 meer dan vorig jaar. Uit landelijke gegevens blijkt dat nog geen kwart van de slachtoffers van (brom)fietsdiefstal de moeite doet om aangifte te doen. Gemakzucht? De politie merkt over deze ongenegenheid op dat  gedupeerden vaak niet beschikken over de (fiets) gegevens nodig om aangifte te kunnen doen.  Maar het is onomstreden dat gedupeerden weinig vertrouwen hebben dat de politie hun (onverzekerde) rijwiel opspoort. Dus waarom  zouden zij aangifte doen, voor de statistieken zeker?

Het aantal woninginbraken inclusief pogingen tot woning inbraak was in Leiden in 2016:  228  Dat was substantieel minder dan in 2015 (409). Deze cijfers moeten wel betrouwbaar zijn. Gebleken is dat 90% van de dupeerden aangifte doet. Niet uit het vertrouwen in de Hermandad de inbraak op te lossen want  slechts in 5 tot 10% van de gevallen worden de dieven gevangen. Aangifte is nodig voor de verzekering.

Elke twee jaar worden de VM resultaten op wijkniveau bekend gemaakt. Het gaat over leefbaarheid, overlast en slachtofferschap van criminaliteit. In de vorige Veiligheid Monitor kregen Roodenburg en Merenwijk (zonder Slaaghwijk) alleen positieve en gemiddelde cijfers. Ook de Stevenshof toont een positief beeld met uitzondering van de verkeersoverlast. Boerhaave scoorde slecht op cybercrime en overlast van buurtbewoners. In de Mors waren veel bewoners met gevoelens van onveiligheid. De Binnenstad had overlast van horeca, dronken mensen op straat, drugs, evenementen en slachtofferschap én fietsendiefstal. Bos- en Gasthuis had relatief weinig last van cybercrime en van evenementen. Leiden Noord tot slot kenmerkte zich door wat lager cijfer voor de leefbaarheid en meer last van rondhangende jongeren.  Het Station gebied kwam er in 2016 nog behoorlijk goed uit in de VM, maart scoort minder op leefbaarheid en groen. Zouden als  resultaat van de uitgezette enquête formulieren veel verschillen  optreden? Begin 2018 weten wij het.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *