Iedereen op vakantie behalve de dieren

De Partij voor de Dieren (PvdD) stelde vorige week schriftelijke vragen aan het College van B. & W. over de drinkwaterkwaliteit rond dierenweides. ‘De gemeente controleert wel waterspeelplekken en zwemwatergebieden van mensen, maar waarom niet die voor dieren?’

De zorg van de partij ging speciaal uit naar de drinkwaterkwaliteit van de dierenweide in de Stevenshof. De PvdD bespeurde hier ‘verdacht water’. En toen zij de gemeente daarop aansprak, was volgens de PvdD, de reactie: “Wij  controleren alleen speelplaatsen, voor aanvullende controles is tijd noch geld’. Daarop besloot de PvdD vragen te stellen waarvan de behandeling – en beantwoording periode 3 weken maar tijdens vakanties wel eens 6 weken bedraagt. Gedurende deze periode  drinken de dieren wel gewoon door.

Toezicht

Er is geen dagelijks toezicht op de dierenweide van de Stevenshof. Eén keer per dag komt een medewerker de dieren voedsel geven, vertelt een vrijwilliger bij de schooltuinen die ernaast aan het werk is. Hij beschikt wel over de sleutels van de dierenweide en loopt mee naar de drinkplaats voor de weidedieren. Het water ligt vol met algen en er ligt een kadaver van een kip in verre staat van ontbinding. Het diertje is in het water gekukeld. Deze drinkplaats is voor dieren met een langere nek dan 25 cm. Het is stilstaand water, anders dan bij de dierenweide in de Merenwijk waar wel een pomp zuurstof  in het water blaast.

De gemeente gevraagd om een reactie, antwoordt het volgende: ‘De weidedieren drinken uit de sloot. De overige dieren (kippen, vogels en konijnen) hebben een waterbak met vers drinkwater in hun hokken. Als dierenverzorgers of vrijwilligers een dood dier zien, wordt dit zo snel mogelijk weggehaald. De dierenverzorger komt dagelijks om de dieren en hun directe omgeving te controleren, en om eten te geven en het drinkwater in de bakken te verversen’.

En de gemeente vervolgt: ‘Regelmatig komen de dierenverzorgers later op de dag terug om bijvoorbeeld de stal uit te mesten, het groen bij te werken of voor andere onderhoudswerkzaamheden. Er is in de Stevenshof een groep vrijwilligers die op woensdagmiddag en zondag actief is. Onder leiding van de dierenverzorger helpen zij met allerlei klussen. De pomp bij de Kinderboerderij in de Merenwijk is speciaal voor de eendenvijver’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *