Miljoenen euro’s boete niet rechtsgeldig aan burgers opgelegd

Vanaf 24 augustus 2017, middels publicatie gemeenteberichten Stadskrant, kan de gemeente weer rechtsgeldig parkeerboetes opleggen. Sinds 1 juli 2015 was zij daartoe formeel niet bevoegd. Dit kwam aan het licht nadat een – te goeder trouwe – foutparkeerder in beroep ging bij het Gerechtshof Den Haag tegen zijn bekeuring. Hij werd in het gelijk gesteld. De boete opleggende ambtenaar was weg georganiseerd, vereiste publicaties vergeten. Niet rechtsgeldig gevorderde boetes over de twee jaar kunnen echt niet worden teruggevorderd, zegt gemeente. Maar is dat zo?

Op zaterdag 21 februari 2015 om 20:03 uur parkeerde een argeloze automobilist zijn auto op een plaats voor vergunninghouders. Naar zijn mening, later succesvol bestreden door de gemeente, was die aanduiding ter plaatse niet duidelijk aangegeven. Hij maakte voor betaald parkeren gebruik van Yellowbrick en melde zich aan met code 7021, die op het bord bij de parkeerplaats vermeld was. Een parkeercontroleur constateerde later dat géén parkeergeld was betaald omdat de auto was aangemeld met de onjuiste code, het moest 7000 zijn. Aan onze automobilist werd een boete opgelegd. Het bedrag bestond uit € 12,80 parkeergeld plus € 59 kosten, samen € 71,80. Maar onze parkeer held voelde nattigheid, op zijn rekening werd voor die avond € 4,28 afgeschreven.

Tijdens de zitting in eerste aanleg, in de rechtbank, gaf de gemeente uitleg dat het de foutparkeerder wel degelijk had kunnen zien dat het een parkeerplaats (alleen) voor vergunninghouders was. De rechtbank wees daarop zijn bezwaar af. Maar onze foutparkeerder was een doorzettertje met geloof in eigen gelijk en ging vervolgens in beroep bij het Gerechtshof te Den Haag. Deze rechter ging er eens lekker voor zitten, nam alle tijd en bestudeerde alle stukken opnieuw. Niet alleen de foute code intypen werd bekeken maar de bevoegdheid van de boete opleggende ambtenaar werd onderwerp van onderzoek. En, daar smullen rechters van, getoetst werd of de gemeente een rechtsgeldig besluit genomen had. Van een overheid die anderen de wet oplegt mag toch verwacht worden dat die zich nauwgezet aan de wet houdt.

Ambtenaar verdampt

Tot  1 januari 2015 was de afdelingsmanager Service en Informatie de bevoegde ambtenaar  parkeerboetes en andere gemeentelijke belastingen (leges, marktgelden, binnenhaven gelden en parkeerbelasting voor vergunninghouders op te leggen. Door reorganisatie van het gemeentelijk apparaat werd deze functie echter opgeheven (verdampt noemt de gemeente het zelf). En een  ambtenaar in gasvormige toestand kan geen rekeningen sturen.

Er volgde een serie briefwisselingen tussen de gemeente en het gerechtshof over de opheldering van steeds maar doorschuiven van de bestraffende bevoegdheid. De gemeente begon in het najaar van 2016 aan deze correspondentie. Maar de gemeente kon de rechter niet overtuigen blijkt uit de uitspraak van 28-07-2017 (zaaknummer BK-16/00114).

Het gemeentebestuur gaf zelf geen publiciteit aan hun debacle, het Leids Dagblad maakte het bekend.  Daarop besloot B. & W. tot beëindiging van de juridisch ongedekte periode met publicatie in gemeenteberichten. Misschien had zij het liever (helemaal) stil gehouden. Stel je voor dat iedereen die de afgelopen twee jaar boetes, leges en andere aanslagen betaald heeft, die gaat terugvorderen.

Foutje.. bedankt

De gemeente bericht alvast dat er echt niets te halen is, beknopt samengevat: Alle naheffingen (ambtelijk woord voor boetes) leges etc. etc. die ouder zijn dan zes weken (de beroepstermijn) en waar geen juridische procedure meer tegen loopt, zijn nu al geldig. Alle naheffingsaanslagen, leges en andere aanslagen die ná publicatie op 24 augustus 2017 worden opgelegd, zijn ook allemaal geldig. Voor lopende bezwaren of die komende week worden ingediend,  geldt dat deze bezwaren worden afgewezen. Voor de oudere (hoger-) beroepszaken kijkt de gemeente nog of er een nieuwe naheffingsaanslag moet worden opgelegd.   Foutje.. bedankt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *