Gelijkmatige verdelingen sociale opvang over de stad

Er komen geen extra woningen voor cliënten van maatschappelijke zorg en – opvang op de locatie langs de Voorschoterweg. Honderd woningen zijn er gepland, voornamelijk voor statushouders (erkende vluchtelingen) en woningzoekenden. De woningcorporaties ‘Ons Doel’ en ‘De Sleutels’ vinden het onverstandig grote aantallen ex-bewoners van de Binnenvest (dak en – thuislozen); cliënten van Cardea (oudere jeugd)  en Rosa Manus (vrouwen opvang) hier te huisvesten. ‘Voor dit nieuwe wijkje  moeten de zelfde getalsverhoudingen gelden als elders in Leiden’, aldus de corporaties.

Dit staat in het antwoord van B.&W. op de vragen over woningen voor daklozen aan de Voorschoterweg, gesteld door de raadsleden Marc Gaulard (D66), Yvonne Van Delft (GroenLinks) en Mart Keuning (ChristenUnie).

Er worden dit najaar 100 woningen gebouwd naast het waterzuivering terrein aan de Voorschoterweg. Eerder dit jaar werden 16 woonunits aan de Sumatrastraat in gebruik genomen, waarvan er 12 toegewezen werden aan de Stichting de Binnenvest. In juli werd de locatie Wassenaarseweg opgeleverd. Hier staan 30 woningen waarvan 8 beschikbaar zijn voor uitstroom uit de maatschappelijke opvang.

Geen concentraties

De woningcorporaties bezweren niets tegen het huisvesten van mensen uit de maatschappelijke  opvang te hebben. In hun ogen mag er echter geen concentratie ontstaan. In het nieuwe woonwijkje aan de rand van Leiden dient een zelfde situatie te bestaan als in de rest van Leiden, aldus beide woning corporaties. En dat betekent dat slechts enkele woningen die een maatschappelijke bestemming krijgen.

De gemeente is bezig een deel van haar locaties voor dak – en thuislozen aan het Papagaaienbolwerk te sluiten. Zij zoekt vervangende huisvesting maar ook anders sortige woonplekken voor haar cliënten. Bij voorkeer in een stadswijk, tussen de mensen die hen help (weer) in de samenleving te integreren.  Maar wel  graag met iemand dicht in de buurt, een begeleider die altijd aanspreekbaar is bij problemen en een oogje in ’t zeil houdt. Maar zo’n functionaris kan betaald worden bij een concentratie van cliënten. Het was juist die cliënten concentratie waar omwonenden van het Sumatrastraat-project vorig jaar tegen te hoop liepen.

In hun reactie op de antwoorden van B.& W. klinkt teleurstelling door bij de raadsfracties. D66, GroenLinks en ChristenUnie. Zij zien met het grote aantal woningen aan de Voorschoterweg juist een uitgelezen kans voor een goede mix en gewenste integratiekansen.  De fracties beraden zich op stappen, melden zij.

Raadsleden onkundig

De reactie van de directeur van ‘De Sleutels’, Gerda van den Berg, luidt: ‘De nieuwe wijk is vanaf het begin bedoeld voor statushouders gemengd met reguliere woningzoekenden. Op die manier zorgen de woningcorporaties ervoor dat het langs de Voorschoterweg zoveel mogelijk een ‘normale woonwijk’ wordt. Van den Berg vervolgt: ‘De gemeente heeft de corporaties inderdaad gevraagd om extra daklozen in deze wijk op te nemen. Dat verzoek hebben Ons Doel en de Sleutels vanaf het begin afgewezen’. ‘ Blijkbaar is dit bij de gemeenteraad niet goed bekend’. Wij, de woningcorporaties beschouwen alles maar als een misverstand dat door de beantwoording van de schriftelijke vragen nu uit de wereld is geholpen’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *