Hoofdrollen voor ouders en scholen bij verkeersveiligheid

‘De scholen zijn weer begonnen’. Vorige week bezocht wethouder Robert Strijk (verkeer) de Korte Vlietschool, een basisschool voor speciaal onderwijs. Het is een regionale school voor kinderen met een verstandelijke beperking. De meeste kinderen worden met de auto gehaald en gebracht, een aantal komt op de fiets. In Leiden gaan ruim 10.000 Leidse kinderen dagelijks op de fiets naar school. De gemeente, scholen, politie en Veilig Verkeer Nederland (VVN) voeren campagne. ‘Ouders hebben een belangrijke rol bij de verkeersveiligheid van hun kinderen’, zegt teamleider Annemarie Meester.

Meester vertelt hoe ouders hun verantwoordelijkheid in veilig van – en naar schoolgaan van hun fietsende kinderen in de praktijk kunnen brengen: ’Het is belangrijk dat ouders hun kinderen pas alleen laten fietsen als zij er vertrouwen in hebben dat hun kind het áánkan. Dat betekent dat zij goed de route naar school moeten leren kennen, motorisch in staat zijn te fietsen én om kunnen gaan met (onverwachte) verkeerssituaties. Meester: ‘En dat is niet voor elk kind op hetzelfde moment of de zelfde leeftijd’. En zij vervolgt: ‘Eerst de route verkennen en een paar keer samen fietsen. Dan pas kun je zien hoe je kind zich handhaaft in het verkeer. Bespreek met hen wat te doen bij onverwachte situaties én leer hen de verkeersregels’.

School op Seef

Bij hoeveel fietsongelukken Leidse kinderen betrokken zijn, weet de gemeente woordvoerder niet, zij verwijst naar de politie. De landelijke statistieken van het aantal dodelijke ongevallen voor kinderen tot 14 jaar is 35 per jaar. In Nederland gebeuren ca. 700 ernstige verkeersongelukken met kinderen ongevallen die geregistreerd werden omdat ziekenhuisopname erop volgde. Gelukkig meldt de website een constante daling van verkeersslachtoffertjes en dat heeft vast (ook) iets te maken het huidige lesprogramma ‘School op Seef’.

 ‘School op Seef’ is een educatief lesprogramma voor kinderen van de basisschool. De leerkracht geeft zowel de praktische als theoretische verkeerslessen. Die leerkracht kan hierbij ondersteuning krijgen van een ‘Verkeersleerkracht’. ‘Vanaf dit schooljaar start de Korte Vlietschool ook met School op Seef’, vertelt Meester. Drie jaar krijgt haar school ondersteuning bij de verkeerslessen, waarbij de inzet van de verkeersleerkracht afneemt gedurende de drie jaar. Na drie jaar kunnen de groepsleerkrachten zelf de verkeerslessen geven. Meester: ‘We zijn heel blij dat dit traject wordt ingezet. De lessen worden volledig afgestemd op onze doelgroep, er wordt rekening mee gehouden dat langzamer geleerd wordt’.

Verkeersexamen

Volgens de gemeente woordvoerder doen de meeste scholen, maar speciaal onderwijs niet altijd, mee met de jaarlijkse verkeersexamen.

Navraag bij de scholen: De verkeerstheorie wordt in april in groep 7 of 8 gegeven, de praktijk in mei.

Verkeerslessen zijn verplicht, zij vervullen kerndoelen van het onderwijs. Een verkeersexamen daarentegen is niet verplicht, al wordt het door VVN wel sterk aanbevolen. Elke Leidse school moet in een leerplan overleggen hoe en waar regels en gedragingen in de verkeerslessen en – examens aan bod komen. In Leiden doen veel scholen een theoretisch (VVN) en praktisch examen met medewerking van politie en Da Vinci College.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *