Het begin van de Singelpromenade

Net voor of kort na de jaarwisseling wordt de Rijnsburgersingel en Maresingel, tussen Valkbrug en de Oude Herengracht, onder handen genomen. De rijbaan versmald en voor het verkeer de toegestane snelheid  verlaagd naar 30 km. Op de openbare ruimte die vrijkomt wordt langs het water de ‘Singelpromenade’ aangelegd.

Alle singels rond Leiden worden, als hun tijd voor het groot onderhoud is aangebroken, volgens dit voorbeeld ingericht. Met een wandelpad langs het water dat uitzicht biedt op het  Singelpark en het  historische karakter van de stad. De Maresingel en Rijnsburgersingel zijn bestemd voor bestemmingsverkeer, doorgaand verkeer wordt ontmoedigd. De rijbaan versmalt naar 5 meter 20 cm. zodat grote voertuigen elkaar nog net kunnen passeren. De hele rijbaan wordt asfalt mede ten behoeve van een recreatieve functie, skeelers en fietsers. In de bestaande en toekomstige situatie zijn er en blijven er dus 91 parkeerplaatsen. De boombalans valt met 15 bomen positief uit. De groenstrook langs het water wordt ingeplant in een bollen- en kruidenmengsel waardoor er een nuttige biotoop ontstaat voor insecten en vlinders. De gemeente verwacht dat de natuur het beter doen verwacht als er minder  auto’s langsrijden met lagere snelheden.

De huidige capaciteit van de riolering vindt de gemeente maar net toereikend en de storingsgevoelige kolken helpen volgens hen niet erg mee alles droog te houden. Door het op 2% afschot leggen van de weg vanaf de gevels, wordt waterlast zoveel mogelijk tegengegaan. De kosten van het hele project zijn ca. € 4 miljoen De Provincie en Holland Rijnland betalen mee.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *