Het Sleutelgeheim over Leids beleg en ontzet

Zaterdagmiddag werd het eerste exemplaar van ‘Het Sleutelgeheim’ van Roland Mans aan  burgemeester Henri Lenferink overhandigd, een spannend jeugdboek voor 10 tot 14 jarigen. Het boek gaat over het beleg en ontzet van Leiden, kinderen spelen de hoofdrol in het verhaal.

De vrienden Lourens en Faes hebben een beslissende rol als de Spanjaarden Leiden aanvallen en omsingelen. De jongens komen een samenzwering op het spoor. Zij ontdekken een geheim en het complot dat tegen de stad beraamd wordt. Verraad ligt op de loer. Mathilde, het zusje van Faes , maken zij deelgenoot van hun geheim en zij onderneemt een gedurfde actie. Om hun geheim veilig te stellen, moeten zij naar de Prins van Oranje in Delft. Maar hoe komen zij ongezien de belegerde stad Leiden uit?

Tweede beleg

‘Ik ben inmiddels een echte Leidenaar geworden’, zegt de in Limburg geboren schrijver, advocaat Roland Mans bij de presentatie van zijn eerste boek. In ‘Het Sleutelgeheim’ maakt hij jonge Leidenaren bekend met een aantal minder bekende historische feiten. Wist je dat Leiden twee keer bezet werd. De eerste keer van oktober 1573 tot maart ’74. Bij hun eerste vertrek waren de Leidenaren zo blij dat de Spanjaarden opkrasten, dat zij vergaten snel nieuwe voedsel voorraden binnen de stadsmuren te halen. Dat kwam hen duur te staan want in augustus keerden de Spanjaarden terug en bemanden opnieuw hun versterkingen, de schansen (Lammenschans), die de Leidenaren vergeten hadden af te breken.  Mans beschrijft dat tijdens het (eerste) beleg binnen de stadmuren bijna net zo heftig gevochten als op de stadsmuren. Het was een interne strijd tussen Leidse Protestanten en Katholieke ( Papen), die als Spaansgezinde verraders gezien werden. Zij bestreden elkaar op leven en dood, die in de Breestraat schoten zij met kanonnen op elkaar. Tijdens het tweede beleg  stierven meer inwoners aan de (builen)pest, de zwarte dood werd het genoemd, dan van de honger.

De jeugdroman ‘Het Sleutelgeheim’ heeft alles: deugdzaamheid, vriendschap, moed, spanning én (kalver) liefde.

Bij de foto: Roland Mans met zijn boek tussen zijn lezers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *