Begroting Leiden met getallen en wensdenken

De begroting van Leiden 2018-2021, cijfertjes en getallen waarmee de gemeente een blik vooruit werpt, voorspelt dat onze stad volgend jaar 126.422 inwoners heeft, die in ongeveer 57.476 huizen. Het aantal woningen nam in de periode 2014 – 2017 toe met ruim 4%. Leiden bouwt flink door betogen onze bestuurders met ingehouden trots. Er had ook kunnen staan slechts met 4%, want op Funda staat dat vier keer zoveel mensen een (koop) huis zoeken, dan kwijt willen. En er is een lange lijst van Leidenaren die in de sociale sector een huurhuis zoeken. Leiden is wel de dichts bebouwde gemeente van Nederland. Maar hoe staat het met de belofte van B.& W. lege kantoorgebouwen in woningen te veranderen?

Het stadsbestuur meldt dat het weerstandsvermogen, het bedrag dat zij achter de hand houdt voor tegenvallers, in 2018: 18 miljoen euro bedraagt en dat is goed op orde, vindt zij. Maar pas echt tevreden over dit gemeentelijke spaarvarkentje is men toch niet, want de komende 3 jaren wil men naar een reserve 31 miljoen. In de BV Leiden gaat jaarlijks ongeveer 550 miljoen euro om. Bij een forse rentestijging, boven de 3.5%, is er reden pas reden om ongerust te worden, schrijft B.&W. En wat kan er zoal tegenvallen? Begroting 2018 – 2021: Het grondbezit, waarvan als je ’t verkoopt de prijs tegenvalt, het rijk, die gemeenten kort op uitkeringen voor infrastructuur, zorg of bijstand. En als een oud gebouw afgebroken wordt en er komt asbest vrij? Gemeente trek je portemonnee maar open. En hoogbouw waarvoor planschade betaald moet worden aan gedupeerde omwonenden. De gemeente spaart ervoor.

Bijstandskosten statushouders ?

Een tegenvaller van € 800.000 wordt gemeld, voor verstrekkingen aan ‘minimabeleid en bijzondere bijstand’, staat er. Het is een structureel tekort, een tekort dat jaarlijks terugkomt. Heeft het iets te maken met de 292 statushouders die een bijstandsuitkering krijgen van de gemeente? De voorlichter kiest haar woorden zorgvuldig: ‘Er zijn verschillende oorzaken. Het komt deels omdat meer mensen meer gebruikmaken van bewind voering. Deels omdat meer mensen in een collectieve zorgverzekering zitten waarvan de premie omhoog ging. De stijging is er ook los van de statushouders’.

In 2018 onderzoekt de gemeente onderzoeken of de deelfiets iets is voor Leiden. Een fiets die voor een kleine vergoeding (€ 0,50) door meer Leidenaren of bezoekers gebruikt kan worden. Oplossing voor de fietsen chaos? In Amsterdam waar je de fiets overal kon terugzetten, liep ‘t spaak. Als (een deel van) de Lorentz, de bouwput tegen over C.S., klaar kunnen daar in 2020 5.000 fietsen (gratis) gestald worden. Maar het gemeentebestuur weet nog niet dat iedere fietsenstalling volloopt met gebruikte fietsen als je geen ‘paal en perk’ stelt aan de stallingsduur. Wanhopig bevestigen stalling beheerders gekleurde labels aan de fietssturen in de hoop toch maar een ander inzicht te krijgen en niet regelend te hoeven optreden. In Utrecht mag de treinfietser zijn rijwiel één dag/nacht (gratis) stallen bij C.S. . Checkt men niet uit binnen 24 uur, betaalt men stallingsgeld.

 

Bureaucratie

‘De Sociale Wijk Teams (SWT’s) 8 vestigingen verspreid over de stad en 6 Jeugd en Gezins Teams (JGT’s) zijn de draaischijf tussen inwoners, uitvoerende organisaties en de gemeente. Zij spelen een belangrijke rol in de sociale binding en participatie in de wijk’, staat in de begroting. ‘Wensdenken’, becommentarieert een betrokkene. De idee om de 14 SWT’s en JGT’s fysiek te scheiden, gaat men door samenvoeging corrigeren. En de welzijnstaak, bewoner in een buurt vanuit deze locaties sociaal te verbinden, komt nauwelijks van de grond. De onvolprezen zorgwerker(ste)s moeten veel tijd besteden aan administratie waarmee zij gecontroleerd worden, hierdoor blijft minder tijd voor direct contact met cliënten.

Bij de foto: Wethouder Marleen Damen presenteert de program begroting 2018-2021 aan plv. voorzitter van de raad Margreet Meijer – van Wijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *