Minder restafval door huisvuil te scheiden

Het gemeentebestuur vindt dat Leidenaren minder huishoudelijk restafval moeten produceren en wil dit bereiken door afval beter te scheiden. Restafval wordt verwerkt door verbranding maar papier, textiel, plastic  etc. kan gerecycled worden. “Ongeveer 20.000 Leidse adressen krijgen straks een papier – en karton mini-container, daarentegen mag in de toekomst plastic, metaal en drankkartons (PMD)  (weer) bij het huishoudelijk restafval ”, vertelt wethouder Paul Laudy bij de perspresentatie van ‘Meer scheiden in Leiden’. Hoe zit dat,  en worden Leidenaren niet in verwarring gebracht als hij over de gemeentegrens kijken?

De beslissing van B.&W. is erop gebaseerd dat de lopende band bij de vuilnisverwerker doelmatiger werkt dan de mens. De technieken voor na-scheiding van PMD uit het restafval zijn inmiddels technisch sterk verbeterd, vertelt Laudy. Daarom kiest Leiden vanaf 2022 in haar afvalbeleid  voor na-scheiding van PMD uit het huishoudelijk afval. Is dit voortschrijdend inzicht of een ‘hap snap’  beleid?

Plastic containers weg

Het is nog maar een paar jaar geleden dat GroenLinks raadslid Bakker demonstratief met een zakje plastic afval in de raadszaal het stadsbestuur aanspoorde meer plastic containers (er waren er toen 19)  in de stad te plaatsen. Nu moet het plastic weer bij het huishoudelijk restafval. Ingesleten systemen behoort een gemeente niet zo snel te veranderen, dat  zeggen wetenschappers die verstand hebben van het gedrag van mensen. Volgens hen wordt het beste resultaten bereikt als je over een langere tijd hetzelfde systeem handhaaft en liefst in het hele land het zelfde doet. De glasbak vinden zij een goed voorbeeld daarvan. Verander je te snel of te vaak dan is de kans groot dat burgers het ‘voor gezien’ houden, en vervolgens helemaal niets scheiden en alles in één en de zelfde bak donderen.

Een jaar geleden werd in de Merenwijk bij de kruising Broekweg/Veluwemeerlaan o.a. een gloednieuwe plastic ondergrondse container geplaatst. Een oudere dame loopt iedere week met een zak vol niet- huishoudelijk-afval langs alle containers om haar afvalproducten te distribueren. Zij is verbaasd als zij hoort dat de dagen van de plastic container geteld zijn en ongeveer 20.000 papierbakken komen voor 56.000 Leidse huishoudens.  “Mijn dochter in Alphen heeft nu vier containers is haar voortuin staan, zegt zij. “Het lijkt of de gemeente  voor iedere burger een particuliere milieustraat op het oog heeft”.

Burengemeenten

Op woensdagochtend in Oegstgeest hangt  een doorschijnende zak met plastic afval vastgebonden aan een boom (tegen het wegwaaien). In Warmond (gemeente Teylingen) haalt de gemeente vanaf 1 februari 2016 ook drinkpakken, blik en plastic verpakkingsafval bij haar inwoners op. En het gemeentebestuur van Leiderdorp kreeg volgens de  gemeenteberichten, een deskundigen advies om een derde  mini containers per huishouden te plaatsen; één voor groente-, fruit en tuinafval, één voor papier en karton en één voor plastic en metalen verpakkingen en drankkartons. Voorschoten: Kunststof verpakkingsafval en drinkkartons worden daar gescheiden ingezameld. Voorschotenaren kunnen het in doorzichtige afgesloten zakken in de bovengrondse  verzamelcontainers deponeren.

De gemeente Leiden is ambitieus, de hoeveelheid restafval per inwoner was in 2015 per jaar 249 kg. In 2020 moet dat naar 185 kg en in 2020 is de Leidse ambitie 175 kg. Zij wil textiel huis-aan-huis inzamelen de papier- en textiel(wijk)containers in de stad blijven staan. Statiegeld en hergebruik flessen etc. etc. . De gemeente Leiden heeft misschien verstand van afval maar heeft zij ook verstand van mensen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *