Kasteel Edegeest verkocht

De gemeente heeft het Kasteel Endegeest verkocht aan een particuliere belegger. Was B.& W. Leiden dan al die tijd een kasteelheer? “Ja”, zegt wethouder Paul Laudy, “maar kastelen beheren is geen kernactiviteit van de gemeente, vandaar de verkoop”. Wie de koper is en hoeveel de gemeente vangt, wil hij nog niet zeggen. GGZ Rivierduinen, de huurder, is er al een tijdje geleden uit getrokken. Het met gemeenschapsgeld onderhouden van prestigieuze objecten is precair sinds een Rotterdamse Woningcorporatie met de SS Rotterdam €225 miljoen ermee ‘het schip’ inging.

Endegeest ontleent haar naam aan de ligging op het einde van de geestgronden, zand vermengd met klein of veen. Op zand kon je stevig bouwen, de heimachine was nog niet uitgevonden in de 12 e eeuw. De oudste vermelding van een kasteel Endegeest dateert uit 1307. Net als Oud Poelgeest werd Endegeest tijdens de Tachtigjarige Oorlog in opdracht van de stad Leiden in 1573 (gedeeltelijk) afgebroken opdat het niet door de Spaanse troepen gebruikt kon worden. In 1647 werd het de buitenplaats bewoond door Elisabeth van Schouwen  getrouwd met Jacob van Berchem. Meneer zelf was landdrost, een eervol en goed betaald bestuursbaantje. Een functie met als bijkomend voordeel dat hij de boeren enige dagen per jaar voor niks op zijn land aan het werk kon zetten. Eind negentiende eeuw moest de toenmalige eigenaar Endegeest vanwege financiële problemen verkopen. De gemeente Leiden kocht het gebied om er een psychiatrische inrichting te stichten. Tussen 1990 en 1993 werd Endegeest grondig gerestaureerd. Vanaf november 2016 werd het kasteel niet meer gebruikt door Rivierduinen. In juni dit jaar zette de gemeente Leiden het kasteel, in overleg met GGZ Rivierduinen, te koop.

De anonieme koper die het gaat doorverkopen, ziet wel kansen voor Endegeest. In de verkoopbrochure schrijft hij hoe hij het pand aan de man wil brengen. ‘Het kasteel is in goede staat van onderhoud, geschikt voor commerciële bestemmingen,  bij voorbeeld als kantoor. Een andere optie is het te exploiteren als congresgebouw. Het gebouw grenst aan het Bio Sciencepark het grootste biofarmaceutische Life Sciences cluster van Nederland. Endegeest zou best een zelfde soort functie kunnen krijgen als Clingendael of Nijenrode’, meldt de wervende brochure. Gaat Endegeest onze stad Leiden als ‘kennisstad’ extra op de kaart zetten met een kennisinstituut van wereld faam, de locatie is er nodigt er toe uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *