Nieuws over erfrecht voor senioren

Erfrecht, schenkingen en levenstestament hierover spreekt Notaris Erna Kortlang van TeekensKarstens in Sijthoff. Er veranderen binnenkort enige zaken in huwelijksvermogensrecht. Het schenkingsrecht biedt nieuwe mogelijkheden en het levenstestament staat volop in de belangstelling vanwege het grijze gebied van voortschrijdende dementie en wilsonbekwaamheid. De ‘Stichting 55 plus in Leiden’ organiseert op woensdag 22 november om 14.00 uur (zaal open 13.30) hierover een informatie bijeenkomst in Sijthoff Cultuur, Douzastraat 1 B. De toegang is gratis.

De meeste Nederlanders trouwen, op een roze wolk, in gemeenschap van goederen. Al hun goederen en schulden zijn gemeenschappelijk vanaf het ‘ja woord’, ook die van vóór het huwelijk. In onze geïndividualiseerde samenleving past dat niet meer, de nieuwe regels spelen daarop in.

Belasting vrij schenken aan kinderen. De erfenis anders verdelen kan fiscaal interessant zijn door bijvoorbeeld het deel voor de partner groter te maken, zodat de erfenis van de kinderen binnen het belastingvrije deel blijft. Met een flexibel testament kan men ook de langstlevende de vrijheid geven om te zijner tijd, hem of haar, te laten kiezen. Schenken, voordat de erfenis opgaat aan zorgkosten? De wet bepaalt sinds 2013 dat eventuele zorgkosten niet alleen afhangen van het inkomen. Die zorgkosten kunnen oplopen tot € 2.300 per maand. Het kan slim zijn om alvast te schenken en zo het vermogen te verkleinen, waardoor ook de eigen bijdrage lager wordt.

Naast een testament kan men ook een levenstestament laten opstellen. Een gewoon testament is van kracht na overlijden, het levenstestament treedt in werking als men niet meer in staat is beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld als men zijn financieel handelen niet goed meer overziet, de regie kwijt is. Met een volmacht kan een persoon of personen aangewezen worden belangrijke beslissingen over te nemen. Als het onduidelijk is of iemand nog wilsbekwaam is, kan aan een gespecialiseerde arts een oordeel gevraagd worden. Een notaris, (kanton)rechter, mentor, bewindvoerder of curator kunnen voor de vraag komen te staan of iemand nog wilsbekwaam is. Nadere informatie over de middag  www.55plusinleiden.nl. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *