Ambtenaren op stembureaus krijgen salaris én vergoeding

Op 21 maart 2018, de gemeenteraadsverkiezingen,  moeten ca. 70 stembureaus bemenst zijn, nieuwe stembureauleden zijn nodig. “Onze vergoedingen zijn relatief laag vergeleken bij andere gemeenten”, zegt wethouder Marleen Damen (Financiën/Personeel). “Volgend jaar krijgt een stembureau lid € 155  per dag, de voorzitter van het stembureau € 170 en de ‘tellers’  € 30 “.  Damen: “Gemeente ambtenaren op het stembureau krijgen verlof én deze vergoeding”. Geeft de gemeente haar werknemers dan vrij om met behoud van salaris elders bij te verdienen?

Terwijl niet-ambtenaren, leden van een stembureau, die dag vakantie opnemen, krijgen Leidse ambtenaren buitengewoon (betaald) verlof. Leidse ambtenaren reglement: ‘Het B.&W kán nadere regels stellen om de ambtenaar buitengewoon verlof mét behoud van bezoldiging te verlenen’. Dit artikel wordt gebruikt om  een ambtenaar die door een rechtbank als getuige wordt opgeroepen, dat niet in eigen tijd te hoeven doen. Een zelfde soort bepaling voor een werknemer in het bedrijfsleven, betaald verlof om ergens anders wat te verdienen, zal men te vergeefs in enige Cao zoeken.

Klopt het dat in onze buurgemeenten hogere stembureau vergoedingen gegeven worden?

Oegstgeest: Onze stembureaus hebben 7 leden, 3 ervan zijn altijd aanwezig, zij werken in rooster. De stembureauleden, ook de voorzitter, krijgen per gewerkt uur € 10,- betaald, tellers het zelfde. Worden Oegstgeester ambtenaren doorbetaald? Gemeenteambtenaren die op een stembureau zitten, krijgen alleen na werktijd een vergoeding, deze vergoeding bedraagt € 10,00 per uur.

Voorschoten: Wij hebben in onze stembureaus 8 personen, ochtend 4 en middag 4. De vergoeding voor leden en voorzitter bedraagt € 80,- , onze tellers  € 25,- . Onze ambtenaren op het stembureau krijgen niet, zoals in Leiden, doorbetaald plus de vergoeding.

Leiderdorp: Wij betalen € 90,- aan zowel leden als voorzitters. Uurtarief teller € 23,40 .  Of de Leiderdorpse ambtenaren ook een doorbetaalde werkdag op het stembureau doorbrengen, laat deze gemeente in het midden.

Het is best een slopend dagje op het stembureau. Iedereen behoort bij de opening om 6.45 aanwezig te zijn, er moeten altijd drie leden de hele dag zijn inclusief de (plaatsvervangend) voorzitter. De stembus sluit om 21.00 uur. Met het referendum, dat waarschijnlijk ook in maart volgend jaar gehouden wordt, wordt algauw drie uur geteld.

Conclusie: De vergoeding in de Leidse stembureaus is ongeveer twee keer zo hoog als bij haar buurgemeenten. Maar met de salarisdoorbetaling van haar ambtenaren doet B.&W. aan bevoorrechting vergeleken bij particuliere werknemers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *