Veel mantelzorgers zitten aan hun tax

Vrijdag 10 november is ‘Dag van de Mantelzorg’. Veel mantelzorgers zijn zwaar belast. De strekking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) luidt: ‘Wat kan je zelf en welke hulp kan uit je netwerk geboden worden’. Mantelzorgers verlenen onbetaalde zorg aan chronisch zieken, gehandicapten, ouder of kind. “De ons omringde landen kent het woord mantelzorger niet, […]

Lees verder


Nieuws over erfrecht voor senioren

Erfrecht, schenkingen en levenstestament hierover spreekt Notaris Erna Kortlang van TeekensKarstens in Sijthoff. Er veranderen binnenkort enige zaken in huwelijksvermogensrecht. Het schenkingsrecht biedt nieuwe mogelijkheden en het levenstestament staat volop in de belangstelling vanwege het grijze gebied van voortschrijdende dementie en wilsonbekwaamheid. De ‘Stichting 55 plus in Leiden’ organiseert op woensdag 22 november om 14.00 […]

Lees verder