Verzekert verscheidenheid in ambtenarenapparaat betere dienstverlening?

De gemeente Leiden ondertekent deze maand het ‘Charter Diversiteit. In deze verklaring belooft het stadsbestuur grotere verscheidenheid van haar personeelsbestand en achtergestelde groepen meer kansen te geven. Zo’n arbeidsorganisatie met jongeren, arbeidsgehandicapten en niet-westerse allochtonen is een afspiegeling van de Leidse bevolking. Volgens de bedenkers van het ‘Charter’ is een diverse organisatie succesvoller, beter in […]

Lees verder


Wie is de baas in de bouw in Leiden?

Leiden staat vol met hijskranen. In wijken en buurten, overal krijgen Leidenaren te maken met ongebreidelde bouwdrang van de gemeente. Het gemeentebestuur kondigt het ene na het andere bouwplan aan. Moet dat echt zo doorgaan in onze dichtbebouwde stad? “Natuurlijk, er moeten woning bij”, zegt Mart Keuning, fractievoorzitter van de  ChristenUnie in de Leidse gemeenteraad. […]

Lees verder


Geen Finch maar Barli-woningen

De prefab-woningen die aan de Voorschotenseweg worden gebouwd door Barli BV uit Uden. Per vergissing werden deze woningen in het Leids Nieuwsblad van 21 december Finch-woningen genoemd. Ook aan de Wassenaarseweg heeft de firma Barli BV. bebouwd. Alleen aan de Sumatrastraat staan hardhouten Finch-woningen. Beide typen woningen vertonen wel uiterlijke gelijkenis, maar Finch- woningen zijn […]

Lees verder


Levert toepassing kostendelersnorm schrijnende gevallen op?

In 2015 werd de ‘kostendelersnorm’ ingevoerd, de maatregel wordt nu beschimpt als ‘boete op solidariteit’. De gedachte achter de kostendelersnorm is dat kosten van een meer-mens-huishouding lager zijn dan die van een alleenwonende en daarom de bijstandsuitkering verlaagd kan worden. Schrijnende situaties zijn het gevolg. GroenLinks stelde voor in de gevallen dat een bijstandsgerechtigde een […]

Lees verder


!00 nieuwe woningen op Nico van der Horstpark

De eerste 10 Finch-woningen staan al op de nieuwe woonlocatie het ‘Nico van der Horstpark’. Er komen er totaal 100. Ze zijn bestemd voor statushouders (vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning) en voor ‘half-op-weg bewoners’ van maatschappelijke opvang. Het zijn luxe hardhouten woningen. Je mag ze geen container woningen noemen en hoewel iedereen geheimzinnig doet over […]

Lees verder