Bezwijken de Sociale Wijkteam onder eigen succes?

Hoe weet je of een organisatie haar opdracht naar behoren vervult als niet tevoren vaststelt wát ze moeten doen. De rekenkamer legde deze pijnlijke conclusie bloot over de Sociale Wijk Teams (SWT’s). Een ambitieuze stadsbestuur legt de ene na de andere taak op het bordje van de medewerkers van de acht zorg – en welzijn samenwerkingsverbanden.  Die werken zich een slag in de rondte. Is 10 extra medewerkers genoeg om de werkdruk op te vangen of moet de dienstverlening worden aangepast aan het beschikbare budget?

De meeste Leidenaren redden zich prima, maar soms hebben zij even geen oplossing voor hun zorgen. Als je het huis zelf niet meer op orde kunt houden, de trap niet meer op kunt, niet meer kunt fietsen om boodschappen ter doen, je eigen financiën niet meer overziet of een chronische ziekte dreigt. Dan biedt huishoudelijke hulp, een traplift, een scootmobiel, advies met de Stadsbank misschien een soelaas. Je wilt dat iemand even met je meedenkt, dus wip je aan bij een sociale wijkteam. Zij geven advies en stellen een indicaties vast welke professionele zorg iemand behoeft of organiseren een sociaal vangnet met familie, buren of vrijwilligers.

De SWT’s dateren uit 2015. Het zijn de vooruitgeschoven zorgloketten in de wijk waar je zonder afspraak kunt binnenlopen. Voor 2018 moet er voor versterking van de organisatie € 857.000 bij. In 2017 bedroeg de kosten van de SWT’s  € 3.483.577. Dit bedrag is exclusief loonkosten van de medewerkers in dienst van de gemeente, de Wmo-consulenten. Stichting Radius, ActiVite, MEE, GGZ, Kwardraad, Libertas Leiden leveren de medewerkers voor de SWT‘s.

‘Het Sociaal wijkteam is er voor alle vragen of problemen waar u zelf niet uit komt’, adverteert de gemeentelijke website. Dat schept verwachtingen bij de inwoners. Nu blijken de  financiën ontoereikend voor de vraag. Natuurlijk laten die zorgmedewerkers van de SWT’s zich niet kisten, ze doen er steeds weer een schepje boven op. Maar is de tijd van kiezen aangebroken, óf meer geld, óf minder taken. Maar welke politicus gaat een paar maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen de dienstverlening aan ouderen en mensen met een beperking terugschroeven? Wethouder Van Gelder beloofde in de eerste maanden van het volgend jaar met een oplossing te komen. Daar voor moet zij wel ergens anders geld weg peuteren. In Leiden gaat in het sociaal domein bijna 100 miljoen om, meer dan 20% van de begroting.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *