Geluidsopname  in spreekkamer kán functioneel zijn

Een gesprek met een arts mag je opnemen, het is een recht vastgelegd in de wet. De artsenfederatie gaf haar leden een handreiking. ‘Je behoeft geen toestemming voor een geluidsopname, maar het is wel zo netjes’, staat erin. Kees van der Meer, 30 jaar huisarts in de Merenwijk: “Aan mij is het nog nooit gevraagd, natuurlijk kan ik heimelijk opgenomen zijn, maar dat betwijfel ik, anders had ik er wel iets van terug gehoord”. Maar kan een geluidsdrager in de spreekkamer nuttig zijn?

Marktonderzoekers TNS/NIPO bevestigen het beeld van de Merenwijkse huisarts. Slechts 2 % van hun 1.274 gevraagde patiënten nam wel eens een gesprek met een arts op. Maar een derde van de geënquêteerden zou het best wel willen. De Nederlandse Patiënten federatie raadt geluidsopnames onder bepaalde omstandigheden aan. Bijvoorbeeld als geheugensteuntje, om een ingewikkeld gesprek later beter met je familie te kunnen bespreken en eventueel een betere keus te kunnen maken.

“Er bestaan verschillende alternatieven voor een geluidsopname”, zegt Van der Meer. Dagelijks ziet hij patiënten zijn spreekkamer binnen komen met een klein blocnootje die zij  met een lachje de ‘agenda voor vanmiddag’ noemen. Patiënten met veel bespreekpunten doen er verstandig aan een dubbel consult af te spreken, want een huisarts heeft slechts  10 minuten voor een enkel consult.  Van der Meer ziet ook patiënten die  op hun mobieltje met aandachtspunten tijdens het  gesprek een paar woorden als geheugensteuntje intypen. “Maar het beste is toch echt iemand mee nemen, gewoon een paar extra oren”, aldus dokter Van der Meer. En hij vervolgt: “De huisarts voert de meest ingewikkelde gesprekken meestal thuis bij de patiënt, maar dat ligt voor doctoren in een ziekenhuis natuurlijk anders.

Vertrouwensrelatie

Zou ú patiënten adviseren een gesprek in de spreekkamer met u op te nemen, dokter? Van der Meer: “Als andere mogelijkheden uitgeput zijn, waarschijnlijk ja”. “Voordeel van een geluidsopname van het gesprek is dat het afgeluisterd kan worden en iedereen de zelfde informatie krijgt. Ik kan mij voorstellen dat een consult bij een kinderarts waar de diagnose leukemie besproken wordt, het gesprek wordt opgenomen om dat later in familiekring nogmaals te beluisteren.

Zou u uw woordkeus aanpassen als er een opname apparaat voor uw neus staat te draaien? Van der Meer: “Dat ligt er aan met wat voor intentie het apparaat daar staat. “Wordt de opname gemaakt om later in familiekring het gesprek nog eens terug te kunnen luisteren bijvoorbeeld teneinde een betere beslissing over een behandeling te kunnen nemen óf heb ik een vermoeden dat het bestemd is voor Facebook. Bij elk gesprek moet tussen arts en patiënt een vertrouwensrelatie bestaan”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *