Geen aanpassingsgeld voor Rijnland Route

Wethouder Marleen Damen (PvdA) trok vorige week het boetekleed aan. Ze ging diep door het stof naar aanleiding van de vraag van Jos Olsthoorn (G/L) waar de € 3 miljoen voor aanpassingen van de Rijnland Route (RLR) gebleven was. Het geld is niet meer beschikbaar, erkende zij en zij betuigde spijt de raad niet tijdig en voldoende geïnformeerd te hebben. “Achteraf gezien, had ik ‘t liever anders gedaan”, verontschuldigde zij zich.  De raadsleden verlangden excuses. Maar waar is dat geld nou gebleven?

“Het draait om een geheim potje van € 3 miljoen”, vertelt Olsthoorn. Het is een publiek geheim dat als een groot project wordt aanbesteed en daarvoor is toestemming nodig van een hogere overheid, het slim kan zijn een paar miljoen achter de hand te houden voor extra wensen van belanghebbenden. Maar waarom toch die geheimzinnigheid, pecunia die zich onttrekt aan de immer naar geld speurende blikken van de Provincie Zuid Holland? Dat zit zo: In het geval dat een gemeente per sé een dure wijziging wil, een aanpassing om bijvoorbeeld bewoners ‘over de streep’ te trekken en de Provincie heeft er geen oren naar, maar heeft weet van stille reserves, kan die zeggen: “Nou Leiden, dan betaal je ’t toch lekker zelf’.

De Rijnland Route (RLR) is de nieuwe provinciale wegverbinding tussen A4 en A44 bij Leiden. Deze verbinding is hard nodig voor de steeds groeiende verkeersstromen tussen beide snelwegen. Elke dag in de files op het Lammenschansplein, de Dr. Lelylaan en de Plesmanlaan, is geen pretje. Maar bij de aanleg van zo’n weg heeft iedereen veel noten op z’n zang. En, in dit geval, de bewoners van de Stevenshof, degenen die de meeste (geluids) hinder ondervinden. De Wijkraad Stevenshof beijverde zich bijvoorbeeld voor een open tunnelbak die op min zeven meter, onzichtbaar en zonder geluid, hun wijk passeert. Maar die wens lijkt een gepasseerd station. Ter bestrijding van geluidsoverlast willen de bewoners verder horizontale geluidsschermen en stil asfalt. Is dat misschien iets voor ‘t  geheime potje?

Jammer, maar helaas, de Provincie zag niets in deze aanpassingen. Dan is ons gereserveerde geld dus niet meer nodig dacht het gemeentebestuur. B.& W. vergat echter de gemeenteraad hierover te in te lichten. “Zoiets vergeet je niet, zegt raadslid Olsthoorn, ik noem dat informatie achtergehouden”. En hij vervolgt: “De afwijzing van aanpassingen door de provincie kwam het gemeentebestuur gewoon goed uit”.  Olsthoorn: “Ondanks herhaald aandringen van raadsleden, persoonlijk heb ik vijf keer gereclameerd, werd de raad in het ongewisse gelaten of de € 3 miljoen nog beschikbaar was. Tot, op 7 december, het hoge woord er uit kwam”. Hierop volgde excuses van de wethouder. En waar is het geld gebleven? Desgevraagd verklaart de  gemeente dat de € 3 miljoen veilig en wel op een (openbare) rekening staat, geen geheime rekening het is geoormerkt geld ‘voor de wijken’. “Daar heeft het al die tijd op gestaan”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *