Ontwerp busstation stadszijde nu al te klein

“De ruimte voor het nieuw te bouwen busstation aan de stadszijde van Leiden C.S. is te klein”, zegt reizigersvereniging Rover. Volgens hen is er meer ruimte nodig voor de afwikkeling van verkeer en kan deze locatie de te verwachten reizigersgroei van 10% op den duur niet aan. De oplossing van de gemeente, dan maar een aantal buslijnen op te heffen, is onaanvaardbaar voor ons, aldus Hans van Dam van Rover.

Van Dam: “Het geplande busstation kan de huidige dienstregeling al niet meer aan. Naast het schrappen van de Keukenhoflijn, die vanaf Sassenheim moet gaan rijden, zouden er nog eens  10 buslijnen moeten verdwijnen. En omdat rond het nieuwe busstation uitbreidingsruimte ontbreekt, is het ontwerp niet toekomstbestendig en de mogelijkheden om de bus te integreren met de trein, zijn onvoldoende.”

Met deze kritiek reageert Rover op een onderzoeksrapport dat recent aan de gemeente werd uitgebracht. Rover:  “Een busstation met 12 halteplaatsen en 3 bufferplaatsen, zoals de gemeente voor ogen staat, is te klein voor het gewenste voorzieningenniveau. Zélfs als van het huidige voorzieningenniveau 10 buslijnen worden geschrapt, zonder aanpassing aan de dienstregeling of de exploitatie van de overige lijnen, is het toekomstige busstation nóg te klein. Volgens de belangenbehartigingsorganisatie Rover is er evenmin plaats om de te verwachten reizigersgroei het hoofd te bieden en geen plaats voor trein vervangend busvervoer en ’lange afstand buslijnen’.

Rover: “De gemeente rekent met 140 bussen per uur, in de spits is dat aantal nu al 180. De kruispunten met de Schipholweg en met de Rijnsburgerweg kunnen niet meer dan het huidige aantal bussen aan. Zonder het gebruik van de Stationsweg, die de gemeente graag zonder verkeer ziet, is een goede OV-afwikkeling onmogelijk”.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *