Leiden bruist als nooit te voren

“Het is traditie aan het slot van de Nieuwjaarsreceptie het Leids Volkslied te zingen”, zei burgemeester Lenferink maandagavond in de Pieterskerk , “we doen het dit jaar al voor de tweede keer”. Het was weer het jaarlijkse feestje dat voorgegaan werd door een concert van Collegium Musicum.  Leidenaren wonend op een nr.  18. waren dit keer extra uitgenodigd, anders zou het ‘ons-kent-ons-gehalte’ te veel overheersen.

“Leiden bruist”, de burgemeester is gek op dat woordje, hij gebruikt het elk jaar. Het was ook weer een rustige jaarwisseling. Behalve het akelige ongeluk van een politieagent die ‘in the line of duty’ zijn been brak, vertelt hij. Een applausje  stijgt op als de burgemeester zijn waardering voor de Leidse politie, brandweer en hulpverleners uitspreekt. Dan volgt heel veel goed nieuws. Lenferink heeft nog nooit zo’n goed stel wethouders naast zich gehad, vertrouwt hij zijn gehoor toe. In maart dit jaar maken de gemeenteraadsverkiezingen helaas een einde maken aan zijn dreamteam.

“De stafeconomie groeit”, mede dank zij de komst van het Europees medicijnen agentschap dat uit Londen naar Amsterdam verhuist. Het Leidse Bio Sciencepark zal in de slipstream hiervan profiteren, voorspelt hij. De volgende loftrompet wordt gestoken op de herinrichting van de stad. Vernieuwing van de Haarlemmerstraat/Lange Mare, het Aalmarkt, de bouw van de tijdelijke woningen voor statushouders  op de Sumatrastaat en langs de Wassenaarseweg etc. etc.  In zijn gelegenheidsrede vermeldt Lenferink dat de stad beter toegankelijk is gemaakt voor gehandicapten en de drie decentralisaties in het sociaal domein geslaagd zijn. Over dit soort verrichtingen is hij altijd minder mededeelzaam, ze liggen wat buiten zijn aandachtsveld. Waarschijnlijk kreeg hij ze mee van zijn wethouders. “Henri, vergeet niet wat te zeggen over de zachte kant van ons bestuur, hoor je ”.

De stadseconomie vereist dat er flink wat woningen gebouwd worden, aldus de burgemeester. Maar waar is plek? Helaas heeft Leiden een schreeuwend gebrek aan ruimte en omwonenden protesteren.  Duurzaamheid met de  nota ‘Warmtevisie’, het gemeentebestuur wil de stad aardgasvrij maken, zegt Lenferink.  Zou het woord ‘duurzaamheid’ ontstaan zijn omdat alles zo ‘duur’ wordt voor de burgers? De sociale samenhang in de stad, de wijze waarop burgers zorgzaam naar elkaar omzien, groeit, weet de burgemeester. Die sociale cohesie moet de inzet van de zich terugtrekkende overheidsbemoeienis vervangen. Lenferink strooit nog lekker wat complimentjes rond in het publiek over zijn wethouders team.  “Mijn beste College van B.& W. ooit”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *