Wie wordt raadslid van het jaar?

Een jury bestaande uit journalisten en oud-stadspolitici kiezen jaarlijks het raadslid van het jaar. Is zo’n raadslid dan de beste volksvertegenwoordiger? Is hij of zij de slimste, de meest gedrevene, iemand met de meeste lef, politiek helderziend en verbaal het vaardigst? Onder hun 39 collega’s wisten zich drie kandidaten dit jaar extra te onderscheiden, zij werden genomineerd. In alfabetische volgorde: Eric Krijgsman (D66), Jos Olsthoorn (GroenLinks) en Roeland Storm (CDA). Vrijdagavond wordt in Koetshuis de Burcht de eerste onder zijns gelijken bekend gemaakt. 

Jos Olsthoorn van oppositiepartij GroenLinks en werd eerder al genomineerd. Idealisme, politiek inzicht en alertheid wordt hem toegeschreven. Bij alles over duurzaamheid en vergroening, staat Olsthoorn in de frontlinie. Zijn nominatie dankt hij onder andere voor zijn inzet bij het treffen van inpassingsmaatregelen om de effecten van de Rijnlandroute in te perken. Hij dwong bovendien het College tot excuses met de erkenning dat enkele miljoenen euro’s, voor dat doel bestemd, plotseling verdampten. Ook nam hij het initiatief tot de raad brede uitspraak van afschuw over de brandstichting van de tijdelijke woningen voor statushouders aan de Sumatrastraat. Jos, een idealist met lef.

De tweede genomineerde is Eric Krijgsman van de coalitiepartij D66. Leden van de College vormende partijen hebben altijd minder speelruimte om luidkeels kritiek te ventileren. Deze stadspolitici wenden hun overtuigingskracht intern aan, vóór de besluitvorming om zich vervolgens loyaal op te stellen. Dat Krijgsman door veel collega’s invloed wordt toegeschreven, duidt op goed inzicht en overtuigingskunst. Een stille kracht die D66’er die zijn partij zonder veel rimpelingen aan het roer houdt. Bovendien een prima voorzitter van een raadscommissie en gewaardeerd in het regio overleg. Als je Krijgsman zoekt, kijk even achter de schermen, je vindt hem bij de woorden: invloedrijk en slim.

De derde genomineerde is Roeland Storm van de oppositiepartij CDA. Politieman en criminoloog Storm werkzaam in Rotterdam beschikt over unieke praktijk kennis van veiligheid en handhaving. Hij was het die met zijn ervaringen in de Maasstad aangaf dat hoe op je humane wijze met verwarde personen op straat moet omgegaan. Hij gaf in de raadscommissie een lesje staatsrecht bij behandeling van het verbod op ‘sampelen en folderen’. Storm is eigenzinnig en ter zakekundig.

Op het schild gehesen

Maar hoe weeg je idealisme, overtuigingskracht en deskundigheid tegen elkaar af? Er is geen aller beste raadslid. Wel 39 goede raadsleden die zich wekelijks ca. 20 uur inzetten voor de publiek zaak. En vrijdagavond  wordt één van hen op het schild gehesen.

Bij de titel Raadslid van het Jaar hoort een wisselbokaal. Soms kent de jury ook een Leidse Effie toe. Die effie is een blijk van waardering aan iemand die verdient over een langer periode, een soort oeuvreprijs. Óf er dit keer ook een effie wordt uitgereikt? Jury voorzitter Chris de Waard houdt iedereen tot het laatste moment in spanning tot 19 januari. Informatie: @jury071 op Twitter en via www.facebook.com/jury071 op Facebook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *