Worden verkiezingsbeloftes ook  ingelost?

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, politieke partijen beloven weer koeien met gouden hoorns. Maar welke beloften van vier jaar geleden, maakten zij waar? Leidse lijsttrekkers van D66, PvdA, VVD, SP, CDA en GroenLinks reageren op vier verkiezingsthema’s: Duurzaamheid, Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen, Wonen en stadsontwikkeling. Deze week duurzaamheid. Wat deden onze vertegenwoordigers de afgelopen vier jaar zoal om (fossiele) brandstoffen te sparen en Leiden zo onbeschadigd mogelijk over te dragen aan toekomstige generaties?

‘We willen de verduurzaming en vergroening van Leiden flink versnellen’, staat in het coalitieakkoord dat D66, PvdA, VVD, SP in april 2014 sloten, om vervolgens een stadsbestuur te vormen.

Als wij onze gemeente op duurzaamheid nachecken op de website: ‘Waar staat je gemeente’, een vergelijking treffen met Delft, Haarlem en Nijmegen, kwam Leiden de eerste jaren van de raadsperiode er bekaaid vanaf. “D66 lijsttrekker Paul Dirkse, portefeuillehouder duurzaamheid: “Leiden heeft de afgelopen twee jaar een inhaalslag gemaakt”. D66 zorgde voor ruimere subsidiemogelijkheden voor particuliere huiseigenaren en huurders, isolatiemaatregelen, groene daken en zonepanelen. We hebben ‘energie coaches’ het veld in gestuurd. Marleen Damen, coalitiepartner en lijsttrekker van de PvdA: “Duurzaamheid  is duur, het mag niet voorbehouden blijven aan de rijken”. “Ik zorgde ervoor dat met subsidie aan woningbouwcorporaties enkele honderden hoogrendementsketels in sociale huurwoningen werden geplaatst”. Paul Laudy, lijsttrekker van de VVD. ”Wij hebben echt werk gemaakt van de duurzaamheidsagenda, geld beschikbaar gesteld voor energie besparende maatregelen bij huurwoningen, alleen voor de tijken? Bij sociale woningbouw is het meeste te winnen”. Volgens Antoine Teeuwen, SP lijsttrekker, heeft zijn partij de duurzaamheidsmaatregelen van het College altijd kritisch gesteund en die waren volgens hem op bestuurlijk niveau zeer ingewikkeld. Het CDA had in zijn verkiezingsprogramma 2014-18 geen aparte paragraaf over duurzaamheid. “Inderdaad zijn er twee jaar zonder actief beleid voorbij gegaan, zegt Joost Bleijie, de lijsttrekker. “Het CDA heeft vanuit de oppositie goede voorstellen van het College gesteund als het ging om duurzaamheid bij de (bouw) projecten Parkeergarage en Lakenhalen plus promoten van zonnepanelen en woningisolatie plus de subsidiering via de woningcorporaties met hoog rendementsketels”. Maar zijn kritiek op het College van B.&W is niet mals: “Het CDA vindt dat het stadsbestuur potverteert, na 2021 is er geen Nuongeld over om het duurzaamheidprogramma te bekostigen.

Duurzaam is duur

Volgens lijsttrekker Walter van Peijpe heeft GroenLinks in haar oppositierol bij vele voorstellen over groen en duurzaamheid goed onderbouwde verstrekkender maatregelen voorgesteld. Soms met succes. Zo maar een klein wapenfeitje was afschaffing van de leges voor de vergunning om zonnepanelen op je dak te leggen. De gemeente die met  miljoenen euro’s duurzaamheidsmaatregelen hief jarenlang leges op de aanvragen. En als Leiden voorop wilt lopen als ‘aardgasvrije stad’, helpt het niet als de aansluitingskosten € 600 bedragen. Duurzaam is duur. Succes heeft vele vaders en moeders maar GroenLinks zette zich het meest ingezet voor duurzaamheid in de afgelopen raadsperiode.

Op 12 maart organiseert de ‘Stichting 55 plus in Leiden’ in het Volkshuis een publieksdebat met  zes lijsttrekkers onder andere over duurzaamheid zie: www.55plusinleiden.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *