In Leiden groeit het aantal uitkeringsgerechtigden.

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, politieke partijen beloven weer koeien met gouden hoorns. Maar welke beloften van vier jaar geleden, maakten zij waar? Leidse lijsttrekkers van PvdA, D66, VVD, SP, CDA en GroenLinks reageren op vier verkiezingsthema’s: Duurzaamheid, Zorg & Welzijn, Werk & Inkomen, Wonen & Stadsontwikkeling. Deze week Werk en Inkomen. Wat deden onze vertegenwoordigers aan armoede bestrijding en toegankelijkheid schuldhulpverlening?

‘Leiden is een sociale stad, met minimaal een inkomen van 120% minimumloon en toegang tot schudhulpverlening’,  staat in het coalitieakkoord dat D66, PvdA, VVD en SP sloten in april 2014. Deze vier partijen vormden vervolgens het College van B.& W.

In Leiden zitten ca. 3.500 inwoners in de bijstand, waarvan ongeveer 1.500 langer dan 1 ½ jaar. Het wordt het granieten bestand genoemd vanwege haar onwrikbaarheid. Ongeveer 1.000 jongeren in Leiden onder de 20 jaar (4%) hebben problematisch schulden.

Marleen Damen, lijsttrekker van de PvdA, was de eerst verantwoordelijke afgelopen vier jaar voor Werk en Inkomen. “De PvdA heeft er voor gezorgd dat enige tientallen van de meest kwetsbare mensen in de Zijlbedrijven (Sociale Werkplaats) te werk werden gesteld”. “Onze partij verlangt geen tegenprestatie voor een uitkering”.

De SP, lijstrekker Antoine Teeuwen, wil ook dat mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ via vrijwilligerswerk weer aan ’t werk gaan. De SP verlangt evenmin een tegenprestatie voor een uitkering. Het was D66 die deze raadsperiode het initiatief nam om mensen de langer dan 1 1/2 jaar in de bijstand zitten, te activeren. Ook D66 verlangt geen tegenprestatie. Joost Bleijie, lijsttrekker van de oppositiepartij CDA, steunde het College met de minimum inkomen norm  120% en bestrijding van het ‘granieten bestand’. Van Walter van Peijpe, lijstrekker van GroenLinks betreft, hoeft de uitkeringsgerechtigd geen tegenprestatie te leveren en mag hij best wat bijverdienen. Paul Laudy, VVD lijsttrekker: “Wij willen dat uitkeringsgerechtigden naar vermogen naar werk geleiden, volledige medewerking is de tegenprestatie. Na de gemeenteraadsverkiezingen gaat Staatssecretaris Van Ark de taaleis controleren, voor verkrijgen van een bijstandsuitkering is Nederlands spreken een voorwaarde (tegenprestatie).

Problematische schulden

Vorig jaar startte het Schuldhulpverleningsproject. Waarbij de gemeente (Stadsbank) de schulden van 25 jongeren saneert. Zij betaalt hun schulden en bedingt een fikse korting bij de schuldeisers. De jongeren betalen vervolgens hun volledige schuld af aan de gemeente. De korting, vaak 30%, houdt de gemeente, “om nieuwe cliënten te helpen”.

Dát jongeren met schulden geholpen worden, juichen alle partijen toe. Maar dat de gemeente geld achterhoudt, daarover verschillen de meningen.

De PvdA is voorstander van een schuldsaneringsregeling regeling waarin jongeren alle schulden volledig terug te betalen aan de gemeente, het bedongen kortingsbedrag dient ter financiering van toekomstige cliënten.  D66 en SP steunen haar coalitiepartner.

GroenLinks vindt dat het kwijtgescholden deel niet de gemeente mag toevallen. “Niet verdienen aan onfortuinlijke jongeren”. Het CDA ook tegen,  vindt dat de schuldeisers er niet bij mogen inschieten. De VVD vindt schuldsaneringsregeling geen overheidstaak.

Op 12 maart organiseert de ‘Stichting 55 plus in Leiden’ in het Volkshuis een publieksdebat met  zes lijstrekkers onder andere over uitkeringen: www.55plusinleiden.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *