Wát valt er te kiezen op 21 maart?

“Het politiek debat over de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden tussen alleen de grote partijen is oninteressant”, vindt  Dick de Vos, eenmansfractie ‘Partij voor de Dieren’. “ De Leidse VVD, PvdA, SP, CDA en GroenLinks zijn toch gewoon D66 varianten”. Burgemeester Lenferink in een Nieuwjaarspeech: “Het huidige D66, VVD, PvdA, SP-college is het beste ooit”, vanwege de hartelijke samenwerking. Heeft de Leidenaar nog wel iets te kiezen op 21 maart?

In de verkiezingsbijeenkomst op 12 maart van de ‘Stichting 55 plus’ komen gemeentelijke thema’s  wonen, afvalverwerking, zorg, duurzaamheid en anderen aan de orde. Onderwerpen waarin partijen onderling wezenlijk met elkaar van mening verschillen.

Het is de kiezer nooit gevraagd maar er komen in Leiden 10.000 woningen bij. Bij gebrek aan ruimte wordt omhoog gebouwd. Ook over de bouw van koopwoningen verschillen de partijen nauwelijks,  huizen voor starters en midden inkomen. Maar D66, VVD, CDA geven geen prioritiet aan sociale woning bouw. PvdA, SP en GroenLinks vinden de huidige ca. 25%  sociale huurwoningen in Leiden niet genoeg, zij willen naar 30%.

Ook over de afvalverwerking verschillen VVD, SP, D66 en CDA enerzijds en PvdA en Groen Links anderzijds. VVD en anderen willen drie afvalbakken in uw voortuin, één voor kranten, één voor GFT en één voor restafval. Plastic, blik en drinkpakken rustig erbij gooien dat doet de gemeente in de na-scheiding. PvdA en Groen Links zijn echter voorstander van ‘omgekeerd ophalen’. Recyclebare materialen (kranten, plastic etc.) worden opgehaald, maar restafval moet de Leidenaar zelf wegbrengen naar een verzamelpunt (maxi-container). Alle partijen vinden zo milieu en kostenbeheersing het best te dienen.

Meer taken, zelfde geld

Na het geruisloos verdwijnen van de verzorgingshuizen, zijn Leidenaren aangewezen op het verpleeghuis of verzorging thuis. Voor die organisatie van zorg en welzijn, het sociaal domein, krijgt de gemeente jaarlijks 100 miljoen, 20% van hun begroting.  De 8 Sociale Wijkteams (SWR) en 6 afzonderlijke  Jeugd en Gezinsteams (JGT) zijn de vooruitgeschoven poort voor huishoudelijke hulp, scootmobiel, schuldenproblematiek en jeugdzorg. Verschillende partijen zagen liever een geïntegreerde SWT – en JG-organisatie. De VVD, PvdA, SP en CDA lieten desgevraagd weten een goed gevoel te hebben bij het functioneren van  SWT en JGT’s. GroenLinks en D66 zijn kritisch. Het steeds opstapelen van taken zonder extra geld, drukt zwaar op goede dienstverlening.

Vóór duurzaamheid, ophouden moeder aarde uit te putten, is iedereen. Maar ‘duurzaam is duur’, aldus PvdA. Zij drukt de Leidse kiezers met de neus op de feiten dat niet iedereen in staat is duizenden euro’s neer te tellen of te lenen voor woningisolatie of zonnepanelen. Aanpassingen van het verouderd (huur) woningbestand, is veel mee te winnen. Groen Links heeft zich in de gemeenteraad altijd sterk gemaakt voor milieumaatregelen. “Leiden heeft de afgelopen twee jaar een inhaalslag gemaakt”, aldus D66 lijsttrekker. Dat kon echter alleen omdat de voorgaande twee jaar een beetje erbij heeft laten zitten.

Landelijke politici kapen de gemeenteraadsverkiezingen, wordt hen verweten. Ongeveer 60% van de Nederlandse kiezers bepaalt zijn stem met zijn landelijke partijvoorkeur. Debat over verschillende inzichten brengt de gemeenteraadsverkiezingen dichterbij. www.55plusinleiden.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *