Radius neemt initiatief voor een Odensehuis

“Je hebt wat, je bént ’t niet”, Jacqueline Koster legt de nadruk op het tweede deel van de zin. Het gaat over dementie en ze spreekt voor ca. 30 belangstellenden over het Leids initiatief van een  ‘Odensehuis. Een inloophuid waar mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers, hun familie en vrienden elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen of gewoon binnen komen lopen voor een praatje en een luisterden oor.

In Leiden ‘zijn ongeveer 2.000 mensen met een (lichte) vorm van dementie. Niet alleen ouderen, een substantieel deel is jonger dan 65. Het aantal dementerenden neemt de komende jaren nog toe. Dementie is een voortschrijdende ziekte waarbij de geestelijke vermogens ernstig afnemen. Men krijgt moeite met handelingen die men voorheen moeiteloos uitvoerde, zoals aankleden, koken of huisadministratie voeren. En de vergeetachtigheid, het meest bekend van dementie, wordt door betrokkenen ontkent en gecamoufleerd.

Vorige week was een informatie middag bij Radius in de Merenwijk waar betrokken mensen en potentiële vrijwilligers hun licht kwamen opsteken over het Odense huis. Het gedachtegoed komt  uit de gelijknamige Deense stad. In Nederland zijn inmiddels ruim 15 Odensehuizen. Vanwege hun unieke ontstaansgeschiedenis leggen de huizen verschillende accenten. “Maar hun doel is het zelfde”, zegt Koster: “Het bieden van een plek waar mensen met een lichte dementie en hun naasten elkaar ontmoeten en zich thuis voelen”.

“Kwaliteit van het leven staat centraal”, vervolgt zij. “Bijstand verlenen opdat dementerenden hun leven en dat van hun naasten zo goed mogelijk kunnen voortzetten”. Ten einde met hulp van mantelzorgers, familie en vrienden zelfstandig en zo plezierig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En gestimuleerd wordt dingen te doen die men nog wél kan, isolement te voorkomen door deel te nemen aan activiteiten om een deel van de samenleving te blijven. Informatie:  j.koster@radiuswelzijn.nl en www.odensehuizen.nl  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *