Onbezorgd parkeren achter station

Welke functie heeft de middenberm aan LUMC-zijde van Leiden Centraal? “Je kunt er gerust de hele dag je auto neerzetten zonder dat je er last mee krijgt”. Dat blijkt uit het antwoord dat Emma van Bree (GroenLinks) ontving over de verkeersveiligheid ter plekke van het college van B.& W.

Van Bree ergert zich groen en rood aan de verkeerssituatie achter het station. Het fiets- en zebrapad wordt op de versteende middenberm onderbroken. Met gevaarlijke verkeerssituaties als gevog. “De middenberm wordt meer gebruikt dan de parkeerhaventjes langs de Bargelaan”, verzucht onze stadspolitica.

De gemeente: “Wij kunnen geparkeerde auto’s op de middenberm niet bekeuren, het verkeersbord (stopverbod) dat er staat, geldt alleen voor de rijbaan. En de middenberm is geen rijbaan. Daarentegen hebben wij in 2017 op de Bargelaan wel 55 bekeuringen en 54 officiële waarschuwingen uitgedeeld”.

En wat gaat u nu doen, vraagt ons raadslid. “We trekken de markering voor de veiligheid van fiets – en voetgangers oversteken door”, antwoordt de gemeente. Aan weerszijden komen plantenbakken om de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers te scheiden. Omdat gebleken is dat er behoefte aan bestaat, wordt de rest van de verharde middenberm een kiss & ride- strook. Vergroenen neemt het college als optie mee.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *