Statushouders woningen Voorschoterweg € 1,3 miljoen duurder

In juni 2016 stelde de gemeenteraad € 2.2 miljoen beschikbaar voor bouw van 150 tijdelijke woningen voor statushouders en bijzondere doelgroepen op drie locaties in de stad. In april 2017 bleek 6 ton euro’s meer nodig voor de huizen aan de Wassenaarseweg. En nu meldt B. & W. weer een tegenvaller aan de Voorschoterweg, dit keer van ca. € 1,3 miljoen.  Deze laatste misrekening was stil gehouden tot na de gemeenteraadsverkiezing.

Het was twee jaar geleden al duidelijk dat de vraag naar woonruimte door de komst van statushouders nooit voldoende was en dat er extra verplaatsbare, tijdelijke woningen moesten komen. Het vinden van locaties had veel voeten in de aarde, maar uiteindelijk werd besloten de tijdelijke woningen te plaatsen op het schoolplein voor de ‘Springplank’ aan de Sumatrastraat (16). Op het Avicennapad bij de Wassenaarseweg (34) en Nico van der Horstpark aan de Voorschoterweg (100).

Duurder dan wát?

De woningen waren bestemd voor erkende vluchtelingen, reguliere woningzoekenden plus dak en thuislozen cliënten als hun eerste stap naar zelfstandigheid. Volgens afspraak zorgde de gemeente  voor de bouwlocaties en de woningcorporaties Ons Doel en De Sleutels financierden de prefab woningen die ze zelf gingen verhuren. Voor het project werd buiten de reguliere gemeentelijke organisatie een projectorganisatie in het leven geroepen met wethouder Roos van Gelderen als politiek verantwoordelijke.

Zij bracht vorige week de jobstijding van de (tweede) overschrijding van het budget met ca. € 1,3 miljoen. In de brief aan de gemeenteraad staat dat het bouwrijp maken van de locatie aan de Voorschoterweg € 295.000 duurder uitvalt, vanwege tegenvallers met de grondsanering en de slechte weersomstandigheden . Het woonrijp maken €  480.000 duurder wordt, vanwege onvoorziene stedenbouwkundige aanpassingen. De plankosten € 279.000 hoger zijn, hetgeen deels veroorzaakt werd door de hoge tijdsdruk waaronder gewerkt moest worden. De onderzoekkosten aan de Voorschoterweg € 25.000 hoger uitvielen o.a. door aanvullend funderingsonderzoek. Tenslotte bleek de toegangsweg en – dam naar het bouw terrein, over een slootje langs het fietspad, € 52.000 duurder. Duurder dan wát? Dat is de eerste vraag die zich bij de lezer opdringt bij het lezen van de brei aan getallen.

Intern onderzoek

De tegenvaller werd eind februari bekend, maar omdat toen nog niet alles duidelijk was, besloot B.&W.  alles eerst in kaart te brengen. Op 20 maart (één dag voor de verkiezingen) bleek ‘tin het totaal om een overschrijding van ruim 1,2 miljoen euro te gaan, meldt het college van B.& W. “Wij streven ernaar om op 1 mei het onderzoek gereed te hebben en geven daartoe de gemeentesecretaris opdracht”, aldus het gemeentebestuur. De gemeente kiest voor een intern onderzoek, zelfonderzoek waarom hun ambtelijke organisatie tekort schoot, hoe hun samenwerking met de woningcorporaties en het Hoogheemraadschap verliep en waarom het college door haar ambtelijk apparaat niet tijdig is geïnformeerd werd.

Op 12 april spreekt de nieuwe gemeenteraad het eerst over dit onderwerp. Maar de B. & W meldt nu alvast maar dat het onvermijdelijk is om het tekort te accepteren. Zouden de raadsleden nog even wegdromen naar de ronkende speech van de burgemeester bij hun installatie vorige week dat zij de baas van de gemeente zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *