Wat gunnen D66, GroenLinks en VVD elkaar?

Leiden krijgt een stadsbestuur van D66, GroenLinks en VVD dat steunt op 23 van de 39 raadszetels. Tenminste dat adviseren de verkenners, Fleur Spijker (D66) en Rob van Lint (GroenLinks). Demissionair wethouder Robert Strijk gaat met deze drie partijen om de tafel om een gezamenlijk beleidsakkoord op te stellen, op basis waarvan de komende raadsperiode samengewerkt wordt. Maar welke verkiezingsbeloften geven D66, GroenLinks en VVD prijs voor deze samenwerking?

“We moeten elkaar wat gunnen”, zeggen zij misschien tegen elkaar bij hun tweede kopje koffie. De partij die de wethouder voor een specifiek thema levert, moet daarop succes kunnen boeken. Er mee durven thuiskomen bij zijn achterban en over vier jaar met het resultaat pronken. Maar we kunnen natuurlijk ook globale afspraken te maken, weinig vastleggen en ook de politieke partijen polsen die niet in het college zitten.  Vrije kwesties maken en zien hoe het zich ontwikkeld, zegt een ander..

VVD en D66 willen binnen Leiden ’s grondgebied 10.000 woningen bouwen. Er is genoeg vraag, bouwen dus. De VVD beloofde tijdens de verkiezingen huurwoningen van € 700 tot € 1.000. D66 hield zijn achterban voor dat starters en middeninkomens hun prioritiet was. GroenLinks daarentegen wil meer sociale woningbouw, die hele woningbouw te matigen, eerst eigen inwoners helpen en vooral spaar groen. Onder handelaar Paul Laudy (VVD) wil zijn bouw wethouderschap graag verlengen. Als de VVD afziet van haar claim van een tweede wethouder,  verdient hij bonuspunten die hij als meest ervaren wethouder van het stel echt weet te incasseren.

Bij GroenLinks zit duurzaamheid in de genen. Fel bekritiseerde zij het duurzaamheidsbeleid van de vorige (D66) wethouder. GroenLinks is het aan haar stand verplicht de portefeuille duurzaamheid te nemen. Kenmerkten de duurzaamheid inspanningen in de vorige periode vooral door particulieren bewegen te investeringen in zonnepanelen, woning isolatie etc., van GroenLinks mag verwacht worden zij in de sociale woningbouw milieumaatregelen te treffen. Huurders schadeloos te stellen voor de kost , ca. € 2.000, als ze ‘van ’t gas af’ gaan. GroenLinks moet over vier jaar wel iets laten zien, het ‘Klaver effect’ is dan uitgewerkt.

De stijging van het aantal bijstandsgerechtigden (ca. 3.000) is verontrustend. D66 verlangt geen tegenprestatie voor een uitkering. De VVD wil dat wel. En hun nieuwe partner GroenLinks vindt dat uitkeringsgerechtigden zonder tegenprestatie best wat mogen bijverdienen bovenop hun uitkering.

D66 strijdt voor transparantie, zij  vond de open bestuurscultuur in Leiden uit. Over heikele kwestie willen zij een vrij debat waar ook niet- collegepartijen een stem hebben. Vanwege hun getalsmatige meerderheid in de vorige raadsperiode (12 zetels) leidde dat er meestal toe dat zij hun zin kregen.

Verwacht wordt eind april het coalitie akkoord tussen D66, GroenLinks en VVD klaar is. Daarna volgt de personele invulling. Paul Dirkse en Fleur Spijker zijn voor de D66 wethouders kandidaten, Paul Laudy voor de VVD. Bij GroenLinks  worden Walter van Peijpe en Yvonne van Delft genoemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *