Gemeente tevreden over parkeerinkomsten

Het was een goed parkeer jaar, vorig jaar, schrijft (demissionair) wethouder Robert Strijk de gemeenteraad. De inkomsten stegen met 9% vergeleken met 2016. En er kwam 0,4% meer geld binnen dan waar op gerekend was. Ben je daarvan niet onder de indruk? “We hebben het wel over bijna 12 miljoen euro, hoor”.

In 2017 werd in de hele stad, behalve de Stevenshof en de Merenwijk, betaald parkeren ingevoerd. De Lammermarktgarage en de Ringkadegarage aan het Kooiplein werden opgeleverd en met de bouw van de garage onder de Garenmarkt gestart.

De 123.753 Leidenaren bezaten eind 2016 samen 38.250 auto’s, ongeveer 30 auto’s per 100 inwoners. Stevenshof bewoners zijn het auto rijks, 40 op de 100. Zij rijden de meeste rondjes om hun huis want nagenoeg ieder huishouden bezit daar (tenminste) één auto. Bewoners van het Rodenburgdistrict en de Merenwijk hebben 37 auto’s per 100 inwoners en half zoveel per huishouden. Maar ook daar is, ondanks  een flinke uitbreiding van parkeerplaatsen, veel parkeer druk. Binnenstad-Noord en Binnenstad-Zuid bewoners hebben 20 auto’s per 100. Door bouw parkeergarages en uitbreiding elders, groeide het aantal parkeerplaatsen in 2017 met 7.700 naar ruim 25.575 in de hele gemeente Leiden.

De parkeerinkomsten  in 2017 was € 11.800.000. Voor op straat parkeren kwam € 6,6 miljoen binnen; voor garage parkeren € 1,9 miljoen; met naheffingen incasseerde de gemeente € 865.000 en de verkoop van vergunningen leverde €2,4 miljoen op.

Als je even snel over je rechterschouder kijkt langs Morspoort garage rijdend, staan er een handjevol auto’s. Even naar binnen gluten bij de parkeergarages voor Molen De Valk, twee van de vijf parkeerlagen vol. Maar de gemeente zegt met de parkeerinkomsten ‘in de lift’ te zitten. Strijk: “Dit jaar 8% meer dan vorig jaar en de laatste maanden overtrof de parkeerdrukte al onze verwachtingen”.

Behalve in de buitenwijken moeten bewoners met auto een parkeervergunning kopen van € 50 per jaar, er werden er 19.000 verkocht. Verdere inkomsten van 1.800 gehandicapten vergunningen en 3.300 overige vergunningen en ontheffingen.

Bij op straat parkeren betalen automobilisten met de ‘pin’ of cash bij de parkeerautomaat. De helft betaalde afgelopen jaar met zijn mobiele telefoon. Er is een tendens dat die betaalwijze groeit.

Naheffing of boete

In het betaald-parkeer-gebied wordt (gemeentelijke) belasting geheven. De scan auto en de volgscooters controleren. Parkeerders die niet of niet genoeg hebben betaald, ontvangen een naheffing. Deze ‘naheffing’ (€ 64) vloeit in de gemeente kas. Als een automobilist echter verkeerd parkeert, op het trottoir of in een bocht, krijgt de overtreder een verkeersboete. Dat geld gaat naar het rijk. Leids parkeerbeheer let op deze overtredingen, ook buiten het betaald-parkeer-gebied.

In 2017 daalde het aantal naheffingen. Waren er in 2016 nog ca. 2.100 per maand, in 2017 was dat aantal ca. 1.500. Er werden in 2017 nog al wat fouten gemaakt, aanloopproblemen, zegt de gemeente. Want in 2017 maakten 4.100 bekeurlingen bezwaar, bij bijna 1 op de 5 in het gelijk gesteld. https://leiden.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/446300

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *