Het lege ROC gebouw LEVEL wordt ambtenarenpaleis

Volgend jaar verhuizen de gemeenteloketten plus de ambtenaren Level, het ROC gebouw achter het station waar MBO Rijnland uittrekt. Het nieuwe stadskantoor is goed bereikbaar voor publiek, compact, duurzaam en efficiënt, zo prijst B. & W. haar keus aan. De huurovereenkomst met Green Real Estate, is bijna rond. Maar hoeveel die de gemeente laat betalen wil men niet verklappen. Eerder beloofde B.& W. dat de ambtelijke huisvesting niet duurder wordt dan de zes miljoen euro die zij nu jaarlijks uitgeeft.

Momenteel werken de Leidse ambtenaren op drie verschillende plekken in de stad, het Stationsplein nr. 107, het Stadsbouwhuis aan de Langegracht en het Stadhuis. De gebouwen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd flexibel en samenwerkingsgericht te werken. Het oude belastingkantoor aan het Stationsplein wordt gesloopt om na 2020 plaats te maken voor woningbouw. Het stadsbouwhuis, uit 1978 (!) voldoet niet meer. Na 2020 blijven er dan twee ambtenaren locaties over, het stadhuis en Level. De gemeente beschouwt het als een buitenkansje Level te kunnen huren. De eerdere nieuwbouw plannen van de gemeente ontmoetten veel kritiek vanwege de  leegstaande kantoren die te kust en te keur om de hoek staan.

Het stadhuis wordt volgend jaar verbouwd, ‘t gaat een jaar dicht. Na de verbouwing gaat het gebouw verder onder de welluidende naam ‘Hof van Leiden’. Hier zitten de politieke ambtsdragers en hun direct ondersteunende staf. Bovendien wordt deze locatie gebruikt voor representatieve doeleinden.

De gemeente meldt optimistisch  dat de huisvestingskosten met de ingebruikname van LEVEL waarschijnlijk dalen. Omdat dit gemeentekantoor met minder vierkante meters toe kan en de energiekosten lager zijn. Wat de verbouwingskosten van Level zijn, met zijn enorme vides, klaslokalen en loze ruimten gaat kosten, dat horen we nog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *