Vier vrouwen en één man wethouder in Leids College?

Deze foto is niet van ‘Klasgenoten’, ’t is al helemaal geen reünie van jongens een meisjes van hun oude lagere school. Het is (een deel van ) ons toekomstig stadsbestuur die tussen de vergaderingen door even de benen strekt. Spraakzaam zijn ze niet, ter compensatie lachen ze wat in de camera.

Sinds twee weken praten D66, GroenLinks en PvdA over een beleidsakkoord waarmee ze samen een stadsbestuur gaan vormen. Ze gaan nu ‘over links’, de VVD haakte af of werd naar de zijlijn verwezen. Het ligt er aan wie je ‘t vraagt. Maar wie zijn de nieuwe wethouders en wat gaan ze doen?

Geheel links op de foto Fleur Spijker, beoogd wethouder voor D66 met negen zetels in de raad. Spijker zat afgelopen periode al in de gemeenteraad. Zij is bestuursrechtjuriste, werkt bij Teeken en Karsten en daarnaast bestuurder bij Het Fonds voor Cultuurparticipatie, die kunst en cultuurparticipatie stimuleert in Nederland. Naast haar staat Paul Dirkse (D66), geboren Leidenaar, hij zou echt op de ‘Old School’ gezeten kunnen hebben. Dirkse was twee jaar geleden nog sportondernemer, voordat hij wethouder én lid van D66 werd. Hij deed alles goed in zijn portefeuille onderwijs, sport en duurzaamheid.  De burgemeester even niet meegeteld, wordt hij aanvoerder. In het midden staat beoogd wethouder Martine Leewis van GroenLinks (acht zetels). Leewis is bestuurder van  Waterschap Rijnland, afgevaardigd door ‘Water Natuurlijk’ die werd opgericht door natuur- en recreatieorganisaties. Naast Leewis, Gijs Holla, fractie voorzitter van de PvdA. Schuin achter Holla  raadsgriffier Gerald van Leiden. Op de voorgrond Marleen Damen (PvdA) 4 zetels. In het vorige college was zij verantwoordelijk voor o.a. werk en inkomen, dat deed ze goed. Haar arbeidsachtergrond bij de werkgeverskoepel Sociale werkplaats en leerde veel bij een Haags ministerie, een probleemloze spelverlenging voor Damen. Helemaal rechts staat Jos Olsthoorn, raadslid van GroenLinks, die de tweede GroenLinks wethouder vervangt. Voor deze functie wordt Yvonne van Delft genoemd (niet op de foto). Een Leidse die hier politicologie studeerde. Haar beroepservaring maakt haar breed inzetbaar. Sport ligt haar na aan het hart, met name vanwege de integratie functie van alle lagen van de bevolking, die sportbeoefening kenmerkt.

Sollicitatiecommissie

Welke wethouders functie krijgen deze slimme maatschappelijk gedreven mensen in het nieuwe stadsbestuur? Als er nog snel een sollicitatiecommissie kon worden samengesteld, zou de vertegenwoordiger van natuurorganisaties hoge ogen gooien voor de portefeuille Duurzaamheid. En een bestuurder denkend vanuit de integratiegedachte, die voelt zich senang  in het Sociaal Domein. En wie zou u de Cultuur portefeuille toevertrouwen? Helaas is er niet genoeg geld in kas om het beleid van de afgelopen jaren op de zelfde voet voort te zetten. Bezuinigen dus? Een aspirant wethouder moet er wel voor zorgen dat voldoende financieren voor zijn portefeuille opzij wordt gezet. Je wit toch geen wethouder worden om na vier jaar van je kiezers te horen dat je er niets van gebakken hebt. De fictieve sollicitatiecommissie is zeer tevreden met de vermoedelijke wethouders samenstelling: Vier vrouwen en één man!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *