Plannen nieuw stadsbestuur groen en links

Wethouder Paul Dirkse (D66) presenteerde vorige week het beleidsakkoord: ‘Samen maken we de stad’. Op basis hiervan gaan D66, GroenLinks en PvdA de komende vier jaar samenwerken. Na het afhaken van de VVD als partner in het bestuur die verruild werd voor de PvdA, ging men ‘over links’. GroenLinks met 8 zetels in de raad, een verdubbeling vergeleken met de vorige periode, is het meest herkenbaar in het beleidsakkoord.

In Leiden, de op één na dichtst bebouwde stad van Nederland, worden vóór 2030 nog eens 8.500 woningen bijgebouwd. Zowel sociale huurwoningen als  betaalbare koopwoningen, onder de 3 ton. Als bouwlocaties worden genoemd rondom Leiden Centraal, Churchilllaan en Bio Sciencepark. Appartementen dus. De (hoog) bouwplannen bij winkelcentrum de Kopermolen in de Merenwijk worden aangepast. In ’t groen wordt niet gebouwd. Ook de plannen aan de Ommedijkseweg, de zogenaamde ‘Toekantoren’ langs de A44, tegenover de Stevenshof, gaat in deze vorm niet door. Tot 2020 komen er wel 2.700 studentenwoningen bij.

Leiden investeert de komende vier jaar bijna 7 miljoen euro in vergroening, aan het Singelpark, inrichting van de Garenmarkt en versterking van de biodiversiteit van het Bio Sciencepark. Veel aandacht voor de fiets en het OV. Een extra 7.000 fietsparkeer plekken in het Stationsgebied en de binnenstad wordt deels autoluw, meer straten autovrij.

Werk en integratie geven de nieuwe college partijen prioriteit. Samen met lokale werkgevers wil de gemeente meer mensen aan het werk helpen én uit de bijstand. Minimaregelingen blijven beschikbaar voor inwoners tot 120% van het sociaal minimum.

Frisse schoolgebouwen

In het beleidsplan staat dat de gemeente tot 2030 voor ruim €70 miljoen investeert in ‘frisse’ schoolgebouwen. Om alle Leidse kinderen gelijke kansen te bieden, compenseert Leiden uit eigen zak de afnemende rijksmiddelen voor onderwijskansenbeleid. Samen met scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties creëert wil de gemeente een rookvrije leefomgeving voor kinderen.

Er komt een fonds voor beeldende kunst in de openbare ruimte van € 1 miljoen, het Lucas van Leydenfonds.

De gemeente pakt overlast van verkamering aan, herrie en overlast veroorzaakt door het ongebreideld opspitsen van (eensgezinds) woningen. Daartoe legt zij aan de gemeenteraad de komende tijd aanvullende maatregelen voor. Tot dan geldt een stop op de afgifte van vergunningen voor verkamering. Uit cijfers blijkt dat veel huizen echter zónder vergunning opgesplitst.

Bekend was reeds dat er nieuw zwembad en ijshal bij ‘De Vliet’ gebouwd wordt plus een sporthal. Daar bovenop reserveert het nieuwe college  1 miljoen voor herontwikkeling van multifunctionele wijksportparken. Verder belooft de gemeente werk te maken van bestrijding van criminaliteit, met name hoe de ‘bovenwereld’ vermengd raakt met de ‘onderwereld’.

Om hun plannen t betalen gaat het nieuwe college de riool – en afvalstoffenheffing stapsgewijze verhogen. De OZB (onroerend zaak belasting) 1,5% meer plus indicatie. Over vier jaar wordt dit ook weer gecompenseerd door verlaging van de vastgoedbijdrage per 2022 door Dunea en Alliander, stelt zij de inwoners gerust. Verder wil het college profiteren van doel gerichte geldstromen voor de regio en van het rijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *