Dialoog over armoede op school

Hoe kun je er voor zorgen dat arme kinderen in je klas er echt bij horen? De Leidse Raad van Kinderen, een groep van 11 en 13 jarigen, onbevangen en niet gehinderde door kennis van regelgeving,  adviseerde vorige week in een bijeenkomst in het museum Volkenkunde het stadsbestuur. “Geef ieder kind een (bank) pasje en stort daarop bij arme kinderen (extra) geld waarmee zij zelf kunnen bepalen of zij dat besteden aan een zwemclub of iets voor school”.

De ongedwongen mening van kinderen tussen 11 en 13 jaar, rechtstreeks onder de aandacht van beleidsmakers brengen, dát was de opzet van deze middag. De gedachtewisseling werd georganiseerd door de ‘Missing Chapter Foundation’ een stichting opgericht in 2009 door Prinses Laurentien. Als een bedreven interviewer/quizmaster slalomt Laurentien van Oranje-Brinkhorst langs de kinderen, ieder het woord gevend. Alle suggesties, hoe onuitvoerbaar ook, zij prijst ze zonder dat ook maar het woord haalbaarheid over haar lippen komt.

De Kinderraad had haar huiswerk gedaan, bij verschillende instanties informatie in gewonnen. Van de Leidse kinderen leeft 7% in een armoede gezin. In elke Leidse basisschoolklas zitten gemiddeld  1 á 2 kinderen die die ochtend niet goed ontbeten hebben omdat er niet genoeg geld voor is en tekort komen bij primaire levensbehoeften zoals wonen, eten, kleding en zorg. “Weten jullie in je klas wie dat is (zijn)”, vraagt Laurentien. De meeste kinderen wel. Dat merk je aan de smoesjes die zij verzinnen om zich te onttrekken aan activiteiten die extra geld kosten.

Aanbevelingen

Maak het onderwerp kinderarmoede bespreekbaar in de klas, misschien met een gastdocent. Vertel dat armoedeval relatief meer voorkomt bij één oudergezinnen, veroorzaakt wordt door ziekte en werkloosheid of gewoon pech in het leven. En dat het dus iedereen man overkomen? Een vertrouwenspersoon op iedere school, de leraar die ontwijk gedrag in ’t snotje heeft, door smoesjes heen prikt. Geef goed gebruikte spulletjes die anderen ‘over hebben’,  bv. laptops etc. etc. aan school die deze voorwerpen weer (discreet) distribueert.

In 2017 trok toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra geld uit voor projecten gericht op kinderen uit gezinnen die onder de armoedegrens leven. Leiden ontvangt hiervoor jaarlijks ca. 6 ton. Sinds 2005 ook de Stichting Leergeld Leiden, een fonds  gerund door vrijwilligers, verstrekt giften aan kinderen tussen 4 tot 18 jaar met laag inkomen ouders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *