LEVEL voor al uw zaken met de gemeente?

‘Voor geboorteaangifte, roltrap op balie 2.01’. Zo’n aanwijzing zou zo maar kunnen als alle gemeentelijke publieksfuncties naar het nieuwe stadskantoor in LEVEL verplaatst worden. Maarten Kersten van Partij Sleutelstad (PS) drong aan op stemming in de gemeenteraad om de publieksbalies in het stadhuis te houden. Wethouder Marleen Damen beloofde met frisse tegenzin te bezien of het geboorteaangifte loket in het stadhuis kon blijven.

In 2020 werken Leidse ambtenaren op twee locaties. In LEVEL, het stadskantoor achter Leiden C.S. plus het inmiddels gerenoveerde stadhuis. Deze laatste plek blijft de plaats voor representatie, waar ook het stadbestuur zetelt. Behalve een gedaantewisseling ondergaat het stadhuis wellicht ook een naamsverandering: ‘Hof van Leiden’. En volgens voorstel van het stadsbestuur moesten de publieksfuncties, verhuizingen, paspoortuitgifte en geboorteaangifte etc. etc. naar LEVEL. Met name plaats van geboorteaangifte bleek sentimentele gevoelens op te wekken. En die liepen dwars door de coalitie partijen heen. GroenLinks is wel een beetje sentimenteel, zij steunden het voorstel voor een onderzoek, maar bij D66 en PvdA moet je niet aankomen met symbool politiek.

Momenteel werken Leidse ambtenaren op drie plekken in de stad. Het Stationsplein nr. 107, het Stadsbouwhuis aan de Langegracht en het Stadhuis. De gebouwen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd van flexibel en samenwerkingsgericht werken. Het oude belastingkantoor aan het Stationsplein wordt gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Het stadsbouwhuis, uit 1978 (!), voldoet niet meer. En het stadhuis wordt ingrijpend gerenoveerd, krijgt een prestigieuze uitstaling en dan klinkt ‘stadhuis’ wel gewoontjes. Er werd indertijd een keus gemaakt voor het ontwerp ‘Hof van Leiden’ maar dat betekent niet dat het ook zo gaat heten, aldus wethouder Damen.

Publiekswens

Maarten Kersten (PS) fakkeldrager van digitale publieksparticipatie wist zich nog precies te herinneren dat bij een stadsenquête enige jaren geleden. 80% stemde voor (behoud) van de publieksfuncties in het stadhuis. Hij daagde het stadsbestuur uit de peiling te herhalen. En hij haalde wel 20 van de 39 raadsleden over publieksbalies in het stadhuis een kans te geven.

Maar die oude publiekswens lijkt niet het startpunt van een zoektocht naar ambtelijk onderdak. In haar aanbeveling schrijft B.& W: “Bij de nieuwe huisvesting staat voorop een prettige, efficiënte, flexibele en duurzame huisvesting voor onze medewerkers. B.&W. vindt het een buitenkansje het imposante gebouw van de failliete Mbo-opleiding  kan huren.

Een ruime meerderheid van de raad vindt het prima LEVEL voor 10 jaar te huren. Zolang maar aan de financiële voorwaarden voldaan wordt en geen cent meer, hoor!. De VVD stribbelde pro forma nog wat tegen omdat deze plaats voor de publieksfuncties voor langere termijn onzeker is, het wordt immers maar voor 10 jaar gehuurd. “Het kost echt niet meer dan € 6.9 miljoen per jaar, de exploitatie van LEVEL en het stadhuis”, bezwoer Damen. “En dat betalen wij nu ook”. Misschien wordt het minder als goed onderhandeld wordt, voegde zij er overmoedig aan toe. Alleen CDA en Partij Sleutelstad bleven tegen de huur van het nieuwe stadskantoor LEVEL.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *