De Jaarrekening 2017 klopt als een bus

 

De gemeente Leiden had vorig jaar € 570 miljoen te besteden, maar hield € 4,6 miljoen over. Volgens  onnavolgbare boekhoudkundige redenaties echter, is er toch een tekort van € 2,4 op de jaarrekening. Laatst werd bij de bouw van asielzoekerswoningen een miljoen te veel uitgegeven, iedereen boos en verdrietig. Geld tekort is fout. Vorig jaar daarentegen werd een wachtlijst ingevoerd bij ‘Beschermd Wonen’ voor gehandicapten, er bleef zomaar een miljoentje op de plank  liggen. Niemand over gehoord. ‘Geld over of te kort, als de boekhouding maar klopt’.

De nieuwe wethouder Financiën, Paul Dirkse (D66) kondigt bij de toelichting op het gemeentelijk huishoudboekje verschillende investeringen aan die de stad leefbaarder moeten maken, meer groen, burgerparticipatie, versnelde vervanging van riolering en ondernemers vriendelijke  plannen. En duurzaamheid mag helemaal niet ontbreken in zo ‘n lijstje. Leiden wordt aardgasvrij vrij, te beginnen in Zuid West. Het wordt wel duur, vandaar de naam ‘duurzaam’.

Wie gaat ‘t betalen? Het geld dat nodig is voor deze extra investeringen worden stapsgewijs bij de inwoners geïncasseerd door verhoging van de afvalstoffen – en rioolheffing. En de OZB die vanaf 2019 jaarlijks stijgt met 1,5% plus indexatie. Volgens de wethouder komt deze lastenverhoging voor de burgers neer op totaal ongeveer 80 euro de komende vier jaar. Door verlaging van vastrechtbijdragen van netbeheerders als Dunea en Alliander krijgen de Leidenaren dit geld in 2022 gecompenseerd.

Van ’t gas af

Vorige week gingen 400 huishoudens in Zuid West ‘van het gas af’, hun gasgestookte centrale verwarming wordt nu gevoed door een warmtepomp die 120 meter diep warm water oppompt van onder het Jacques Urlusplantsoen. Voor dat genot van deze duurzame warmtebron betalen bewoners maandelijks (gemiddeld) € 20  meer.

Het aantal Leidenaren groeide in 2017 met slechts 664 personen. Laat men Leiden als woonplaats links liggen? Nee, de bevolkingsboekhouding wordt nauwkeuriger uitgevoerd,  verblijf-onduidelijke Leidenaren, worden tot aan de voordeur nagetrokken ter bestrijding van adresfraude.  Leiden wordt grijzer, anno 2018 zijn er 623 méér 65plussers dan een jaar geleden. De bewoning in Leiden verdunt, in 2017 kwamen 600 eenpersoonshuishoudens bij.

Het is vooral te danken aan de economische groei dat het aantal bijstandsgerechtigden met enkel tientallen personen achteruit liep, het aantal bedraagt nu 3311. Zelfs het ‘granieten’ bestand, 2 jaar of langer in de bijstand, loopt iets terug, maar bevat veel oudere niet-westerse allochtonen. Ook het aantal werkzoekenden, in de leeftijd van 15 tot 65 jaar, liep het afgelopen jaar terug van 6350  naar 4712. Nog meer goed nieuws: De misdaad daalde in 2017 wederom, maar desondanks werden mensen wel steeds banger voor criminaliteit. Maar niet voor alles hosanna. Klachten over drugs gerelateerde overlast steeg en Leidenaren hebben steeds meer overlast van hangjongeren.

Bij individuele begeleiding van cliënten van de Wet  maatschappelijke ondersteuning (Wmo) was een tekort € 380.000. Het zelfde bij vervoersvoorzieningen € 108.000 en ook aan woningaanpassingen werd € 49.000 meer uitgegeven. Het gebruik van deze voorzieningen was dus groter dan er geld voor apart gelegd was. De mensen  zijn niettemin toch fijn geholpen. Een tekort in het financieel overzicht hier is dus een goed teken. Bij Beschermd Wonen (zorg in natura) daarentegen hield de gemeente € 1.020.000 over, het voordeel ontstond grotendeels door invoering van een wachtlijst. De € 150.000 voor aan de stichting Huisvesting Werkende Jongeren voor de opvang van statushouders en bijzondere doelgroepen kon niet besteed worden. De gemeente hield dus flink wat geld over. Een overschot is niet goed voor de (nieuwe) Leidenaren. De komende maanden gaan de gemeenteraadsleden avonden lang alle cijfertjes minutieus uitpluizen. Zouden zij ook tekorten toejuichen en overschotten verguizen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *