Stop machtspolitiek bestuur wijkvereniging Merenwijk

“Het bestuur van de wijkvereniging Merenwijk dient in het overleg met het gemeentebestuur géén rol van betekenis te spelen en haar vertegenwoordigende taken over te laten aan actieve bewonerscomités. Die loopt zij nu voor de voeten”. De toon was gezet aan een discussietafel op de brainstorm-avond in de Regenboog over de rol van de wijkvereniging. Anarchie of natuurlijke ontwikkelingsgang?

De wijkvereniging Merenwijk was een  laatkomertje vergeleken bij andere Leidse stadsdelen. Over de rol die moet spelen, met name naar de politiek, heerst verdeeldheid. De activiteiten die zij ontplooide worden op het stadhuis, overluid geprezen. Maar een belangenvereniging die door zijn overlegpartner geroemd wordt, prijst men het graf in. Het wijkbestuur is een duiventil, alleen baanbreker van het eerste uur Akke Timmerman, is de bestendige factor.

“Wie vertegenwoordigen jullie als bestuur eigenlijk, je bent niet eens gekozen”, nog een verwijt gehoord op een andere discussietafel. Inderdaad, twee jaar geleden zijn een aantal personen die zich belangeloos voor de wijk wilden inzetten, per acclamatie benoemd. De vereniging Merenwijk heeft nu ca. 500 leden, natuurlijk erg weinig bij een inwoneraantal van ca. 14.000 . Slechts 3% van de Merenwijkers nam de moeite om op het internet: ww.wv-merenwijk.nl/contact een lidmaatschapsformulier in de vullen. Het lidmaatschap is gratis. Een stimulans om leden te werven ontbreekt, de verenging krijgt elk jaar € 0,83 per inwoner van het stadsbestuur, om haar aanspreekpunt te zijn. Ter vergelijking:  de wijkvereniging van de Burgemeester en Professorenwijk heeft verhoudingsgewijs nauwelijks minder leden, de contributie in dat stadsdeel bedraagt € 10.

Rechtmatige vertegenwoordiger

Wie moet de wijkvereniging Merenwijk wel vertegenwoordigen? Door de flatbewoners van de ‘Molens’ als het over de appartementen bij de Kopermolen gaat, de ‘Karpers’ als het over de IJsbaan/Skeelerbaan betreft, laten de honden-uitlaters maar beslissen over het ontwerp Kagerzoom? En andere thema’s (verkeers) veiligheid door omwonenden van kruispunt Broekweg/Veluwemeerlaan, de Kopermolen door de winkeliers en de wens voor meer bankjes en doorlopende trottoirs in de wijk door 65 plussers laten verwoorden ?

Na de discussierondes rolt er een opdracht uit voor het wijkbestuur. Zij moet initiatieven nemen, voor berichtgeving zorgen, activiteiten stimuleren en op tijd loslaten (aan de bewonerscomités). Voorzitter Akke Timmerman noemt de bijeenkomst na afloop ‘productief’. De tips verbinden,  communiceren, gebruik maken van aanwezige deskundigheid in de wijk, ze heeft alles in haar oren geknoopt. Iedereen gaat opgewekt en tevreden huiswaarts. Het is nu duidelijk wat anderen moeten doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *