Niet knal –  maar siervuurwerk veroorzaakt letsel

Zo vlak voor het zomerreces maakt de gemeenteraad schoon schip met voorstellen die al een tijdje op uitvoering liggen te wachten. Over vuurwerk met Oud en Nieuw bijvoorbeeld, daarover kan men eindeloos delibereren. Abdelhaq Jermoumi (PvdA) wilde een oud voorstel oppoetsen met verbieden van knalvuurwerk bij de volgende jaarwisseling. “Niet knalvuurwerk maar siervuurwerk is de oorzaak van oogletsel en schade staat in het rapport van de Raad voor de Veilgiheid”, merkt burgemeester Lenferink fijntjes op.

Vuurwerk veroorzaakt schade en overlast voor mens, dier en milieu. Oogletsel, handletsel, ademhalingsproblemen door fijnstof, schrikreacties bij huisdieren, vogels en andere wilde dieren. Er bestaat steeds minder maatschappelijk draagvlak voor vuurwerk. Liefst 70% van de leden van het Leiden Panel pleit voor uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones. Maar er zijn ook fervente vuurwerkliefhebbers, zei Lenferink, wiens belangen niet uit het oog verloren mogen worden. De burgemeester, belast met de veiligheid portefeuille in onze gemeente voelt er niet voor iet te verbieden wat hij niet kan handhaven.

De gemeente slaagt er nu al niet in op de dagen vóór Oud en Nieuw de overlast van kanonslagen en dergelijke voorkomen. En is een centrale vuurwerkshow op het Lammerschansplein een alternatief? Een ondernemer ziet er wél brood in, voor € 55.000 doet hij iets moois op het Lammerschansplein. Maar of dat het afsteken van consumentenvuurwerk in de stad beperkt?

Dat de meeste Leidenaren weerzin hebben tegen vuurwerk, bracht de raad niet op frisse ideeën. Zij volgen de strategie van de gemeente het vuurwerkverbod geleidelijke uit te breiden tot de stadsgrenzen in zich komen. Regelgeving loopt altijd achterop  bij maatschappelijke ontwikkelingen. In andere steden, bijvoorbeeld Den Haag namen inwoners zelf het initiatief en maakten afspraken. Vuurwerkvrije straten, pleinen en wijken was het resultaat. Vorig jaar was de Schokkerwerf in de Merenwijk een vuurwerkvrije straat.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *